dnes je 16.6.2024

Input:

Pracovní náplň - učitel odborného výcviku střední školy, včetně komentáře

20.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.9.26
Pracovní náplň – učitel odborného výcviku střední školy, včetně komentáře

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

zaměstnavatel Název školy podle zřizovací listiny 
druh práce učitel/ka odborného výcviku  
položka nařízení vlády č. 222/2010 Sb. 2.16.1.  
možné platové třídy podle NV č. 222/2010 Sb. 10.–11.  
platová třída, do které je zaměstnanec zařazen vybere se odpovídající platová třída 
nejnáročnější požadovaná práce (popř. nejnáročnější práce, kterou zaměstnanec řídí) doplní se jedna platová třída, do které je zaměstnanec zařazen 

10. platová třída

2. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělávání s výučním listem.

11. platová třída

3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v praktickém vyučování nebo odborné praxi v oborech vyššího odborného vzdělání.

4. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v náročných oborech středního vzdělání s výučním listem.

5. Komplexní koordinace vzdělávání v praktickém vyučování nebo v odborném výcviku střední školy nebo v praktické přípravě vyšší odborné školy se znalostmi a dovednostmi z jiných oborů vzdělání a s teoretickým vyučováním.

Zaměstnanec je přímo podřízen např. zástupci ředitele pro odborný výcvik, praktické vyučování 
řídí doplnit 
samostatně zajišťuje a zpracovává 
 • - přímou a nepřímou pedagogickou činnost při výchově a vzdělávání a při činnostech souvisejících se vzděláváním v souladu se ŠVP;
 • - organizaci vzdělávání a činností souvisejících se vzděláváním v souladu se ŠVP;
 • - zajišťuje BOZ žáků při výchově a vzdělávání a při činnostech souvisejících se vzděláváním;
 • - spolupráci se zákonnými zástupci žáků;
 • - spolupráci zejména s
  1. PPP,
  2. OSPOD,
  3. Policií ČR
 • - ochranu osobních údajů žáků;
 • - návrhy výchovných opatření;
 • - návrh změn ŠVP, tematických plánů
 • - návrhy ke zpracování plánů činnosti školy (dlouhodobých, krátkodobých),
 • - podklady pro zpracování výročních zpráv.
 

zaměstnanec převzal dne .........................................

podpis zaměstnance ................................................

Komentář k pracovní náplni učitele odborného výcviku střední školy

Nahrávám...
Nahrávám...