dnes je 19.6.2024

Input:

Posuzovací dotazník k identifikaci intelektově nadaného dítěte ve věku 4 až 6 let

1.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.68
Posuzovací dotazník k identifikaci intelektově nadaného dítěte ve věku 4 až 6 let

Vzor

Jméno dítěte: Datum narození:

Adresa (MŠ, rodiče):

Posuzovatel (učitelka MŠ, rodič): Datum vyplnění:

1. část

Zaznamenejte, byl-li někdo ze sourozenců posuzovaného dítěte na základě psychologického vyšetření označen jako intelektově nadané dítě:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Zaznamenejte, bylo-li na základě psychologických testů zjištěno, že někdo z členů rodiny je mimořádně intelektově nadaný:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

2. část

Označte křížkem v příslušném sloupci, zda se daný výrok hodnoceného dítěte týká

(ANO nebo NE).

Čtení

číslo otázky   Dítě:   ANO   NE   body  
1.   Čte plynule s porozuměním obsahu textu.        
2.   Čte jednotlivá slova, rozumí jejich významu.        
3.   Je schopné přečíst větu nebo jednotlivá slova, ale bez porozumění obsahu.        
4.   Zná písmena, ale jejich skládání do slabik a slov mu dělá problémy.        
5.   Nemá zájem o poznávání písmen, čtení.        
6.   Sluchem rozlišuje podobnost a odlišnost začátečních hlásek slov, např. žít – šít, být – pít apod.        
7.   Dokáže interpretovat slyšený text nebo předkládané obrázky vlastními slovy.        

Psaní a grafomotorika

číslo otázky   Dítě:   ANO   NE   body  
1.   Píše tiskacími písmeny smysluplné věty.        
2.   Píše tiskacími písmeny různá slova (nejen své jméno).        
3.   Umí napsat své jméno a příjmení.        
4.   Umí napsat několik písmen, správně je pojmenuje.        
5.   Nemá zájem o psaní.        
6.   Umí si zavázat tkaničky.        
7.   Nakreslí postavu člověka (přiložte ukázku).        

Počítání

číslo otázky   Dítě:   ANO   NE   body  
1.   Má zálibu v počítání věcí, čísla jej "fascinují", řeší početní úlohy.        
2.   Ovládá číselnou řadu slovem i v psané podobě nejméně do dvaceti a umí spočítávat nejméně do deseti.        
3.   Ovládá číselnou řadu slovem i v psané podobě nejméně do deseti.        
4.   Ovládá číselnou řadu pouze slovem, zná jen některé číslice.        
5.   Nezná pořadí čísel, při jejich jmenování přeskakuje, může však znát některé číslice.        
6.   Neumí počítat a nezná číslice.        
7.   Rozeznává jednotlivé mince a zná jejich rozdílnou hodnotu.        

Poznávání

číslo otázky   Dítě:   ANO   NE   body  
1.   Vydrží si hrát nebo řešit úkoly asi 25 minut.        
2.   Dovede reprodukovat řadu pěti čísel (v rozsahu 0-9) odpředu a nejméně dvě čísla odzadu.        
3.   Rozumí vztahům jako např. nahoře – dole, vrchní – spodní, daleko – blízko apod.        
Nahrávám...
Nahrávám...