dnes je 13.6.2024

Input:

Postup školy v případě účasti žáka se speciálními vzdělávacími potřebami na škole v přírodě

1.1.2017, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Pokud by se chtěl žák, který je zařazen do inkluzivního vzdělávání, zúčastnit školy v přírodě, musel by mít zajištěného asistenta pedagoga na všechny dny pobytu ve škole v přírodě po celých 24 hodin denně?

1) Pokud by se chtěl žák, který je zařazen do inkluzivního vzdělávání, zúčastnit školy v přírodě, musel by mít zajištěného asistenta pedagoga na všechny dny pobytu ve škole v přírodě po celých 24 hodin denně? Nebo by bylo z Vašeho úhlu pohledu dostatečným řešením, aby měl zajištěného asistenta pedagoga pouze na dobu vyučování, případně na dobu vyučování a na dobu volnočasových aktivit? Existuje na tuto problematiku nějaká právní úprava? Pokud ano, v jakém právním předpise by bylo možné ji hledat?

V těchto případech škola postupuje obdobně jako v případě jiných pedagogických pracovníků, kteří se účastní školy v přírodě, například učitelů. Pokud bude asistent pedagoga doporučen jako podpůrné opatření v rozsahu tzv. celého úvazku – tedy 40 hodin týdně, tak by jeho činnost měla v zásadě pokrývat veškerý rozsah vyučování a zároveň souvisejících aktivit odpovídajících činnosti asistenta pedagoga ve školní družině. Pokud má asistent pedagoga tzv. částečný úvazek, musí škola zvážit, u kterých aktivit není nutné vyžadovat jeho činnost nebo zda může jeho podporu doplnit někdo z dalších pedagogických pracovníků. Právní úpravu k rozsahu činnosti lze nalézt zejména v zákoně o pedagogických pracovnících, dále pak ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., která v § 5 stanovuje činnosti, jež asistent pedagoga vykonává, včetně činností spojených se sebeobsluhou.

2)     V souvislosti s předchozí otázkou bych se Vás také rád zeptal, jak je to s financováním asistenta pedagoga po dobu celého pobytu žáka vzdělávaného v inkluzivním vzdělávání na škole v přírodě: Musí rodič doplácet ze svých vlastních prostředků služby asistenta pedagoga v době, kdy se již asistent pedagoga s daným žákem neúčastní výuky a volnočasových aktivit? A je vůbec možné, aby škola (případně poskytovatel ubytovacích a pobytových služeb a volnočasových aktivit) takovouto úplatu po rodičích žádala? Mohou se rodiče proti tomuto požadavku vůbec nějakým způsobem bránit? Pokud ano, jaká je nejefektivnější obrana?

Zajištění služeb nutných ke vzdělávání žáka, včetně těch, které škola realizuje v souvislosti se vzděláváním žáka, je plně v režii školy. Rodiče mohou nést náklady za ubytovací a další obdobné služby, a to v rozsahu, v jakém je tato úhrada stanovena pro žáky bez zdravotního postižení. V opačném případě by šlo o nepřípustnou diskriminaci a nerovnost v přístupu ke vzdělávání.

Stále dobíhající systém v některých případech způsobil, že rodiče dopláceli podpůrná opatření. Ministerstvo tento naprosto nevyhovující stav vyřešilo a do budoucna je finanční pokrytí

Nahrávám...
Nahrávám...