dnes je 22.5.2024

Input:

Poskytování dotací příspěvkovým organizacím obcí a krajů

8.2.2021, Zdroj: Ministerstvo financí

Poskytuje-li kraj dotaci příspěvkové organizaci zřízené obcí, je ve veřejnoprávní smlouvě jako příjemce dotace uvedena pouze příspěvková organizace. Její zřizovatel není smluvní stranou.

V § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb. je však uvedeno, že nestanoví-li zvláštní zákon jinak, zprostředkovává rozpočet zřizovatele vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti a k Národnímu fondu; jde-li o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též k rozpočtu kraje.

Na základě uvedeného ustanovení je vhodné, aby ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje

Nahrávám...
Nahrávám...