dnes je 18.4.2024

Input:

Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

29.5.2017, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 2. května 2017 pro období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 „ Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol “, jehož cílem je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních školách. V průběhu školního roku 2017/2018 se budou moci žáci vybraných základních škol zúčastnit vzdělávacích programů paměťových institucí.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová s cílem zkvalitnění výuky iniciovala přípravu pokusného ověřování využití této formy vzdělávání při výuce dějepisu. V případě, že pokusné ověřování prokáže pozitivní výsledky, které se projeví ve zlepšené  kvalitě vzdělávání žáků, budou tyto formy vzdělávání zapracovány do Rámcového vzdělávacího programu. Ministerstvo kultury vítá iniciativu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Výuka dějepisu na základních a středních školách je velmi důležitou součástí vzdělávání žáků. V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání je výuka dějin součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů v průběhu staletí (např. vznik měst, průmyslová a technická revoluce, rozvoj vzdělanosti aj.), které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do naší současnosti.

Paměťové instituce umožňují velmi jednoduše realizovat výuku také v tzv. průřezových tématech a výuku v širších souvislostech – např. umožňují propojení dějepisu a fyziky (např. průmyslová revoluce a princip práce parního stroje) či dějepisu a biologie (např. osobnost G. J. Mendela a základní zákony dědičnosti).

Možností

Nahrávám...
Nahrávám...