dnes je 16.7.2024

Input:

Podpůrné opatření 1. stupně

29.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.4 Podpůrné opatření 1. stupně

Bc. Lenka Polášková

Administrativa spojená s realizací tzv. společného vzdělávání stále přináší mnohá úskalí. Kromě častých změn v oblasti legislativy je poměrně zásadní také fakt, že již více než 4 roky se koncepčně žádná instituce nezabývá skutečností, že mateřské školy, zejména ty, které jsou samostatnými, subjekty, například příspěvkovými organizacemi, mají v realizaci inkluze komplikované podmínky.

Postup při poskytování podpůrného opatření 1. stupně v obecném rámci

Plán pedagogické podpory („dále jen PLPP”) byl v původním znění vyhlášky opravdovým strašákem a v podstatě komplikací v případě, nebojím se říci, dlouhé cesty za přiznáním podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami („dále jen SVP”). V mateřských školách jsme se setkávali s tím, že třídní učitelky trávily hodiny nad vyplňováním všech náležitostí přílohy plánu pedagogické podpory, následně nad vyhodnocováním a dále nad korespondencí se školskými poradenskými zařízeními („dále jen ŠPZ”). V rámci následujících novel vyhlášky tedy došlo v podstatě od upuštění povinnosti aplikovat jako první krok podpůrné opatření 1. stupně a teprve po jeho vyhodnocení pokračovat v krocích potřebných k přiznání podpůrných opatření 2.–5. stupně. Nyní je tedy situace taková, že školy, a to včetně mateřských, mají zcela na úrovni dobrovolnosti, zda první stupeň u dítěte nastaví či nikoli. Škola zpracuje PLPP tehdy, pokud vyhodnotí, že samostatné zohlednění individuálních potřeb dítěte/žáka nepostačuje. Záměrem od upuštění povinnosti bylo snížit administrativní zátěž školám. Na tuto oblast opakovaně v tematických zprávách upozorňovala také Česká školní inspekce. Prioritou uplatňování 1. stupně podpůrných opatření je eliminace mírných obtíží. Pod tímto pojmem si můžeme u dětí v mateřských školách představit například pomalejší tempo, horší koncentraci pozornosti, horší schopnost přizpůsobování se změnám. V případě dětí plnících povinné předškolní vzdělávání pak například problémy v oblasti formativního hodnocení, problémy v oblasti vyjadřování, popisného jazyka nebo například v oblastech předčtenářských a předmatematických dovedností.

Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně nalezneme § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb..

Lhůty, vypracování, vyhodnocení – metodická podpora ředitele/učitele

Plán pedagogické podpory by neměl být formálním dokumentem. Objektivně by měl popisovat obtíže dítěte/žáka, speciální vzdělávací potřeby, definování reálných a dosažitelných cílů a také samozřejmě vyhodnocení. Nejedná se o dokument, který se lidově řečeno zpracuje a „zamkne do šuplíku”, ale o dokument, se kterým třídní učitelky aktivně pracují a upravují ho dle aktuálních speciálních vzdělávacích potřeb dítěte/žáka. Je nutno také vzít na zřetel, že s PLPP škola musí seznámit

Nahrávám...
Nahrávám...