dnes je 23.5.2024

Input:

Podpůrná opatření 2. až 5. stupně u žáků základních škol

9.6.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:22:34

Zaměříme se na novelu školského zákona č. 561/2004 Sb., a to především na § 19 školského zákona a s ním související vyhlášku č. 27/2016 Sb., a RVP ZV. Rozebereme jednotlivé stupně podpůrných opatření a jejich specifika (individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších osob poskytujících podporu atd.).

Kapitoly videa

Součástí webináře bude postup v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření  2.–5.stupně. Podrobně rozebereme zprávu, doporučení a revize. V druhé části se zaměříme na členění podpůrných opatření, základní pravidla pro uplatňování podpůrných opatření (metody, formy, učebnice, pomůcky, kompenzační pomůcky apod.) a normovanou finanční náročnost. Projdeme také způsob hodnocení a sebehodnocení v rámci podpůrných opatření.  Další část je zaměřena na úpravu obsahu a výstupů vzdělávání v ŠVP, IVP vyplývající z aktualizace RVP ZV. Prostor bude i pro diskuzi a reflexi účastníků.

Lektor

Mgr. Marika Kropíková

Mgr. Marika Kropíková

Speciální pedagožka se zaměřením na logopedii, psychopedii a etopedii. V současné době se věnuje vzdělávání dospělých, i pedagogů. Od roku 2016 je soudní znalkyní pro oblast školství a školské legislativy.

Nahrávám...
Nahrávám...