dnes je 16.6.2024

Input:

Počty učitelů v regionálním školství rostou, žáků na základních školách ubývá

1.12.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Počet úvazků učitelů v regionálním školství, které zahrnuje především mateřské, základní a střední školy, za první tři čtvrtletí letošního roku vzrostl oproti stejnému období roku 2022 o 2,6 %. O stejný procentuální rozdíl vzrostl i jejich průměrný plat či mzda. Počet dětí v mateřských školách a počet žáků ve školách základních přitom meziročně poklesl. Největší meziroční nárůst platů a mezd byl u nepedagogických zaměstnanců, a to v průměru o 10,5 %.

V regionálním školství (ve školách všech zřizovatelů) bylo v prvních třech čtvrtletích roku 2023 zaměstnáno v přepočtu na celé úvazky téměř 293 tisíc osob (pedagogů i nepedagogů), na jejichž mzdy/platy bylo vynaloženo více než 103 miliard korun. Oproti stejnému období předchozího roku narostl přepočtený počet těchto zaměstnanců o 3,4 % a objem mzdových

Nahrávám...
Nahrávám...