dnes je 24.5.2024

Input:

Po týdnu od spuštění šablon OP JAK své projekty připravuje přes 400 škol

2.6.2022, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Očekávanou vlnu zájmu vyvolala mezi školami výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I z Operačního programu Jan Amos Komenský. Projekty v celkové hodnotě 31 milionů korun předložilo během jediného týdne již 35 mateřských a základních škol. Dalších 373 škol má své žádosti v monitorovacím systému rozpracované. Nejrychlejší byla mateřská škola ze Středočeského kraje, která svou žádost předložila pouhých 28 hodin po vyhlášení výzvy. Žádosti je možné předkládat do 28. dubna 2023, k dispozici je celkem 9 miliard korun.

„Těší mě tak velký zájem škol. Dokládá, že vyhlášení výzvy ještě před formálním schválením operačního programu Evropskou komisí bylo nutným rozhodnutím. Předvídatelný start nového školního roku nesmíme ohrozit. Školy si tak udrží školní asistenty, školní psychology nebo školní speciální pedagogy, s kterými už nyní spolupracují,“ říká ministr školství Petr Gazdík.

Šablony OP JAK navazují na úspěšné šablony z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a pokračují tak v celostní podpoře českého vzdělávacího systému. Finanční prostředky jsou určeny mateřským, základním a základním uměleckým školám, školním družinám, školním klubům, střediskům volného času a pedagogicko-psychologickým poradnám. Využít je mohou na podpůrné personální pozice, vzdělávání pracovníků škol, vzájemné sdílení zkušeností nebo zavádění inovativních metod výuky.

Díky podpoře z evropských fondů bude v základních školách do konce roku 2024 ověřen model institucionalizace podpůrných pedagogických pozic. Každá základní škola s počtem žáků 180 a vyšším má možnost financovat školního psychologa a školního speciálního pedagoga samostatně v rámci svého projektu. Stanovená výše podpory vychází jako v případě šablon OP VVV z částky na subjekt a z částky na dítě/žáka. Základní školy, které se rozhodnou pro školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga, dostanou částku na uvedené pozice

Nahrávám...
Nahrávám...