dnes je 18.4.2024

Input:

OP VVV je v polovině, zatím rozdal přes 16 miliard

17.7.2017, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání realizovaný v programovém období 2014 – 2020 je v polovině svého vymezeného času. Přesto do něho již byly předloženy projektové žádosti za více než 108 miliard korun, Celkově je k dispozici 75 miliard. Jaké výsledky má v tomto mezičase kromě velkého zájmu oprávněných žadatelů?

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl schválený Evropskou komisí 13. května 2015 a hned v červenci toho roku vyhlásil své první výzvy.

K 30. červnu 2017 bylo vyhlášeno již 34 výzev za více než 55 miliard korun. Tyto výzvy cílily na podporu excelentních výzkumných týmů a infrastruktur, výzkum v předaplikační fázi nebo zkvalitňování studijních programů na vysokých školách. Prioritou byly také výzvy pro regionální školství, zejména tzv. šablony, tedy předem definované formy podpory. Formou administrativně nenáročných projektů tak podporu získají mateřské, základní, střední i vyšší odborné školy.

Do vyhlášených výzev bylo podáno přes 6 100 projektových záměrů za více než 108 miliard korun. Celkově byly zatím z OP VVV podpořeny

Nahrávám...
Nahrávám...