dnes je 10.12.2023

Input:

Ombudsman: Ředitelé a učitelé potřebují větší podporu

15.2.2017, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Školský ombudsman Ladislav Hrzal je ve funkci již pět měsíců. Z hlediska počtu podání stížností vidí ombudsman jako nejzávažnější problém právní pomoci ředitelů a pedagogů v situacích, které řeší a jsou leckdy složité profesně i lidsky. MŠMT proto zajistí právní osvětu vedení škol a vyšší právní podporu. Ve své činnosti se ombudsman zaměřuje především na problém šikany.

Po nástupu do funkce se ombudsman nejdříve seznamoval s lidmi a institucemi, se kterými teď spolupracuje ve všech oblastech. Sešel se s bývalým ombudsmanem, Českou školní inspekcí, s odborníky na boj proti šikaně, s krajskými koordinátory prevence, s Národním parlamentem dětí a mládeže. Navštěvuje školy, zúčastňuje se konferencí, předávání cen, výstav a školení.

Ve své práci se školský ombudsman zaměřuje na výjezdy do škol, kde diskutuje s pedagogy, řediteli škol, se žáky i rodiči. Navštívil zatím zhruba deset škol a v těchto diskuzích bude pokračovat i nadále.  V rámci šetření konkrétních stížností se vždy obrací na všechny účastníky sporu se žádostí o součinnost a poskytnutí potřebných informací, na ČŠI se žádostí o informaci, zda na uvedené škole proběhlo šetření a s jakým výsledkem, v případě šikany pak na odborné poradce. Není výjimkou, že hned v počáteční fázi šetření stěžovatel od stížnosti ustoupí.

„Mezi podněty a stížnosti, které mi přicházejí, převažují ty, které poukazují na vztahy mezi vedením školy a pedagogy, na vztahy rodičů a školy, na výsledky maturitních zkoušek a na podezření šikany. Řada stížností se týká hodnocení maturitních zkoušek. Po prošetření byly všechny stížnosti označeny jako neodůvodněné,“ říká školský ombudsman.

 Složitější a vážnější stížnosti řeší ombudsman nejdříve telefonickými konzultacemi s účastníky sporu, s odborníky, případně výjezdem do školy. Zatím se úplně nedaří úspěšně řešit spolupráci některých rodičů s vedením školy. Rodiče často požadují od učitelů služby, které jim nepřísluší. Školský ombudsman ale uvádí i hezký

Nahrávám...
Nahrávám...