dnes je 27.2.2024

Input:

Od července začnou školy využívat datové schránky

7.2.2017, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Od 1. července budou všem školám zpřístupněny datové schránky. Jejich prostřednictvím budou školám doručovány dokumenty, které budou mít stejnou platnost jako dokumenty v listinné podobě podepsané vlastní rukou. Vedení školy bude mít povinnost datovou schránku využívat.

Datovou schránku orgánu veřejné moci zřizuje od 1. 7. 2017 Ministerstvo vnitra. Důvodem je skutečnost, že školy naplňují znaky orgánu veřejné moci podle zákona o elektronických úkonech ve znění od 1. 1. 2017, protože se jedná o právnické osoby, jimž byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy (rozhodují o právech v oblasti školství).

Ministerstvo vnitra zašle do vlastních rukou ředitele školy a školského zařízení přístupové údaje k datové schránce.

Datová schránka bude zpřístupněna prvním přihlášením oprávněné osoby (ředitele), nejpozději však patnáctým dnem po dni, kdy řediteli byly doručeny přístupové údaje. K doručení přitom může dojít jak převzetím obálky s přístupovými údaji, tak i náhradním doručením (tzv. fikcí doručení). K fikci doručení dojde v okamžiku, kdy uplyne desetidenní úložní doba obálky s přístupovými údaji na příslušné poště. To znamená, že i když se ředitel do datové schránky nikdy nepřihlásí a zároveň mu byly přístupové údaje řádně doručeny (převzetím obálky nebo fikcí), datová schránka je nejpozději patnáctým dnem od doručení funkční a ostatní do ní mohou doručovat.

Praktické důsledky zřízení datové schránky:

Úkon

Nahrávám...
Nahrávám...