dnes je 13.6.2024

Input:

Oblasti autoevaluace

27.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.3
Oblasti autoevaluace

PaedDr. Hana Sedláčková

 

Co konkrétně bude autoevaluovat, si MŠ sama stanoví podle svých potřeb. Vyhodnocovat může kterýkoliv jev nebo oblast své činnosti (např. kvalitu hospitační činnosti apod.). Vyhláška č. 15/2004 Sb., která se vztahuje na všechny typy škol a zařízení, uvádí jako povinné následující oblasti:

  • podmínky ke vzdělávání,

  • průběh vzdělávání,

  • podpora dětem, spolupráce s rodiči,

  • výsledky vzdělávání,

  • řízení školy, kvalita personální práce, DVPP,

  • úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.

 

Podíváme-li se podrobněji na stanovené oblasti, zjistíme, že RVP PV má některé z těchto samostatně vyjmenovaných oblastí uvedeny jako podmínky (spolupráce s rodiči, řízení školy a kvalita personální práce). MŠ by se jimi tedy v autoevaluci zbytečně zabývaly opakovaně. Oblasti, které musí sledovat a vyhodnocovat, aby byla schopna komplexního posouzení kvality své práce a tím i plnění ŠVP jsou v podstatě tři:

1. Podmínky,

2. Procesy,

3. Výsledky vzdělávání.

 

1. Podmínky

Podmínky mají zásadní význam pro rozvoj převážné většiny kompetencí dětí předškolního věku. Jak kvalitně se nám podaří je v MŠ nastavit, vytvořit, tak kvalitní a efektivní bude vzdělávání dětí. Proto je při autoevaluaci nezbytné sledovat a vyhodnocovat všechny podmínky, žádnou nesmíme opomenout.

Modelový program podpory zdraví v mateřské škole pracuje s dvěma principy a dvanácti zásadami - podmínkami (Havlínová s. 17):

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání uvádí sedm podmínek:

Nahrávám...
Nahrávám...