dnes je 16.7.2024

Input:

Objektivizace údajů spotřebního koše

10.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.7 Objektivizace údajů spotřebního koše

MVDr. Michaela Pavelková a kolektiv, KHS Moravskoslezského kraje

V roce 2016 se pracovníci KHS MSK se sídlem v Ostravě zaměřili opět na sběr dat k ověření objektivity údajů vložených do spotřebního koše, které doplňovalo hodnocení jídelníčků dle metodiky „Nutričního doporučení ke spotřebnímu koši” (celostátní priorita v PKČ 2016) ve vytipovaných provozovnách školních jídelen. Důvodem této priority bylo získání celkového přehledu o podávané stravě v těchto provozech. Rozsah byl stanoven následovně: v každém zařízení, ve kterém se hodnotila pestrost podávané stravy ve smyslu metodiky „ND ke spotřebnímu koši”, byla provedena kontrola údajů vložených do spotřebního koše, tzn. Min. 10 spotřebních košů na 1 kontrolního pracovníka. Hodnotil se spotřební koš za stejné období (měsíc) jako v případě hodnocení jídelníčků, tzn. měsíc s minimálním počtem 20 pracovních dnů. Použitá metodika byla převzata z HÚ HH pro rok 2015 – „Objektivizace údajů ve spotřebním koši”.

Šetření byla prováděna nezávisle na skutečnosti, zda je ve školní jídelně základní školy připravován jeden druh pokrmu nebo více druhů pokrmů na výběr a zda mateřská škola odebírá ze školní jídelny základní školy pouze obědy nebo obědy a svačiny. Sledovaným ukazatelem bylo řazení vybraných potravin do sledovaných skupin potravin dle metodického návodu MŠMT č. j.: 37298/97-42, příloha č. 3 (dále jen „metodický návod”), dále zařazení koeficientů přepočtu hmotnosti u vybraných potravin, celkové vedení spotřebního koše, popř. používaný program (software).

Pouze u 46 školních jídelen, tj. 32 %, byla zadávaná data do spotřebního koše v souladu s metodickým návodem MŠMT (graf č. 1), u ostatních školních jídelen pak spotřební koše nemohly být

Nahrávám...
Nahrávám...