dnes je 16.7.2024

Input:

NPMK vydává Komenského Štěstí národa

14.9.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) vydává Komenského dílo Štěstí národa (Gentis Felicitas).

Toto pojednání vzniklo v roce 1654 v Sedmihradsku (dnešní Maďarsko), kde Komenský působil v letech 1650–1654. Tento spis byl věnován sedmihradskému knížeti Jiřímu II. Rákóczimu, který Komenského pozval k zreformování potockého gymnázia na nejvýznamnější protestantskou školu v Uhrách. V tomto nevelkém spisu chtěl Komenský ukázat, v čem spočívá štěstí kteréhokoli národa. V díle Komenský mimo jiné kladl důraz na dobré sousedy, zásadní obranu země proti útočným sousedům, vnitřní mír, dobré zákony a spolehlivé úřady, rychlé vyřizování potřebných věcí, osobní a majetkovou bezpečnost, pečlivou výchovu mládeže či respekt ze strany jiných národů.

Kniha patří i přes svoji stručnost

Nahrávám...
Nahrávám...