dnes je 2.6.2023

Input:

Nový program podpoří kapacity ZŠ částkou 6,8 miliardy korun

2.8.2021, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 642 ze dne 19. července 2021 nový investiční dotační program s názvem „133 340 Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí“, jehož prostřednictvím bude stát podporovat vybudování nových kapacit a navýšení stávajících kapacit v oblasti základního vzdělávání. Program je členěn na dva podprogramy. Podprogram 133D 341 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí a podprogram 133D 342 Podpora rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Cílem podprogramu 133D 341 je realizace jmenovitě určených projektů na výstavbu plně organizovaných základních škol s minimální kapacitou 18 kmenových učeben  pro 540 žáků.

Cílem podprogramu 133D 342 je navýšení kapacity základních škol formou přístaveb, nástaveb a jiných rozšíření stávajících základních

Nahrávám...
Nahrávám...