dnes je 20.5.2024

Input:

Nové nařízení schvaluje program Erasmus+ do roku 2027

8.6.2021, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Bylo schváleno nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, kterým se zavádí program Erasmus+.

Toto nařízení stanovuje cíle programu Erasmus+, rozpočet na programové období 2021-2027, formy financování ze strany EU a pravidla pro poskytování tohoto financování. Zároveň ruší nařízení (EU) č. 1288/2013, platné pro program Erasmus+ v období 2014-2020.

Návrh nařízení pro aktuální období předložila Evropská komise již v květnu 2018. Po zapracování připomínek členských států a zúčastněných stran bylo revidované znění schváleno zákonodárci dne

Nahrávám...
Nahrávám...