dnes je 24.5.2024

Input:

Národní plán doučování od ledna do srpna 2023

23.1.2023, Zdroj: edu.cz

Na metodickém portálu edu.cz byly zveřejněny informace o doučování z Národního plánu obnovy, které pokračuje i ve fázi leden–srpen 2023.

Národní plán doučování od ledna do srpna 2023

 • doučování z Národního plánu obnovy pokračuje i ve fázi leden–srpen 2023
 • finanční prostředky pochází opět z fondu Evropské unie – Next Generation EU
 • finanční prostředky budou „veřejným“ školám znovu poskytnuty prostřednictvím předem určeného ad hoc normativu prostřednictvím krajů
 • soukromé a církevní školy (ZŠ, SŠ a konzervatoře) budou moci pro zapojení do Národního plánu doučování využít výzvy MŠMT (informace budou upřesněny)
 • výše prostředků, které budou škole přidělené, bude v přepočtu na délku projektu obdobá jako tomu bylo pro fáze předcházející (tj. leden–srpen 2022 a září–prosinec 2022)
 • doučování mohou školy předfinancovat – uznatelné jsou náklady vzniklé od 1. 1. 2023
 • účel i podmínky využití prostředků:
  • budou zveřejněny prostřednictvím Věstníku MŠMT
  • jsou stejné jako v předchozím období, tj. individuální nebo skupinové doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • hodinová odměna hrazená z přidělených finančních prostředků může být maximálně
Nahrávám...
Nahrávám...