dnes je 18.4.2024

Input:

MŠMT vydává upravený RVP ZV

22.2.2016, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává opatření, kterým v souladu se školským zákonem mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Jde o další z kroků, které pomůžou dětem a školám při realizaci společného vzdělávání.

Dosavadní očekávané výstupy jsou v jednotlivých vzdělávacích oborech v upraveném Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) doplněny o minimální doporučenou úroveň pro úpravy očekávaných výstupů z učení žáků.Tato úprava bude v souladu s Vyhláškou o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných využívána jen u žáků s lehkým mentálním postižením (LMP) ve třetím a vyšším stupni podpory.  Při formulaci minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů byly využity očekávané výstupy obsažené v původní příloze RVP ZV určené pro žáky s LMP, ale také zkušenosti škol, které podle nich vytvořily již v minulosti svůj školní vzdělávací program (ŠVP).
 
Úpravou RVP ZV dochází k sjednocení kurikula základního vzdělávání, které tak umožní i při společném vzdělávání žáků s různými speciálními vzdělávacími potřebami jejich vzdělávání individualizovat a diferencovat. Zavedením sjednoceného kurikula základního vzdělávání tak v žádném případě nedochází ke snižování očekávaných výstupů v jednotlivých vzdělávacích oborech pro žáky

Nahrávám...
Nahrávám...