dnes je 22.5.2024

Input:

MŠMT: Na podporu digitálního vzdělávání je z OP VVV připraveno 500 mil. korun

31.10.2018, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy naplňuje Strategii digitálního vzdělávání mimo jiné prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Vyhlásilo v pořadí již druhou výzvu zaměřenou na implementaci tohoto strategického dokumentu. O finanční podporu mohou žádat nejen školy, ale i další instituce, které budou svými aktivitami zkvalitňovat oblast digitální gramotnosti a informatického myšlení na školách. Celkem je pro žadatele ve výzvě připraveno 500 milionů korun z Evropského sociálního fondu.

„Digitální vzdělávání není pouze výuka ICT. Jedná se o nové gramotnosti, které mohou být rozvíjeny ve všech předmětech. Digitální rozměr může mít hudební výchova i fyzika. A proto potřebujeme navrhnout jak digitální vzdělávací zdroje využitelné ve výuce, tak rozvíjet kompetence učitelů, aby s nimi uměli pracovat a mohli připravit své žáky na digitální 21. století,“ říká Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce EU a ESIF.

Výzva cílí na podporu projektů, které se zaměří na vytváření nových digitálních vzdělávacích zdrojů nebo na

Nahrávám...
Nahrávám...