dnes je 30.9.2023

Input:

Monitoring/sledování koncentrace oxidu uhličitého ve školách v Moravskoslezském kraji

6.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.6
Monitoring/sledování koncentrace oxidu uhličitého ve školách v Moravskoslezském kraji

MVDr. Michaela Pavelková a kolektiv, KHS Moravskoslezského kraje

Současný stav:

V současné době řada obcí přistoupila k rekonstrukci objektů škol spočívající ve výměně oken a zateplení fasády. Instalace nových těsných oken bez zajištění přívodu čerstvého vzduchu má zásadní vliv na vnitřní prostředí učeben, jehož špatný stav způsobený nedostatečným větráním má negativní vliv na zdraví a soustředění žáků. O kvalitě vnitřního prostředí nejen ve školách vypovídá zejména koncentrace oxidu uhličitého CO2 (indikátor "vydýchaného vzduchu"), která by neměla přesáhnout hodnotu 1500 ppm. Zdrojem CO2 jsou především lidé pobývající v místnosti. Při vyšších koncentracích se objevuje změna nálady, únava, ospalost, ztrácí se pozornost. Zjistilo se, že instalací nových těsných oken bez možnosti trvalého větrání infiltrací v kombinaci s nedostatečným průběžným větráním koncentrace CO2 narůstá až na hodnotu 5000 ppm a ta už způsobuje závažnější zdravotní problémy.

Cíl:

  • monitoring koncentrace CO2 v kmenových učebnách ZŠ, SŠ a v hernách MŠ pomocí přístroje;

  • CO2 monitor T5000;

  • dotazník zaměřený na ukazatele ovlivňující koncentraci CO2;

  • určení závislosti koncentrace CO2 na počtu žáků, věku žáků, čase a rozměrech třídy.

Konkretizace postupu:

V rámci státního zdravotního dozoru byla v kmenových učebnách základních a středních škol a v hernách mateřských škol měřena koncentrace CO2 pomocí přístroje CO2 monitoru T5000. Ten indikuje koncentraci CO2 pomocí tří barevných LED diod. Zelená dioda znamená, že koncentrace CO2 je pod limitem (pod 1000 ppm), žlutá dioda zvýšená hodnota až na hranici limitu (1001 ppm až 1500 ppm) a červená dioda pak značí překročení koncentrace CO2 nad hodnotu 1500 ppm.

Výsledky:

Na každém okrese bylo sledováno 10 škol, u větších škol i více kmenových učeben či heren. Celkem bylo zkontrolováno v Moravskoslezském kraji 60 zařízení, přeměřeno bylo 89 tříd či heren. Změřeno bylo 30 mateřských škol, respektive 38 heren, 22 základních škol, respektive 31 tříd a 6 středních škol, respektive 20 tříd.

Graf č. 1 znázorňuje výsledky měření v mateřských školách. Z něho je patrné, že polovina heren splňovala požadavky na koncentraci CO2, třetina heren měla jeho zvýšenou koncentraci a pouze 5 heren bylo nad stanoveným limitem 1500 ppm. Jednalo se zejména o herny, kde bylo v době měření více než 20 dětí, tyto herny byly vybaveny plastovými, těsnými okny.

Ve třídách základních škol už byla situace jiná: 2 třídy dodržely požadovanou koncentraci oxidu uhličitého, u 15 tříd pak byla zjištěná zvýšená koncentrace a nad limitem 1500 ppm CO2 bylo 14 tříd (graf č. 2).

Z uvedených grafů je zřejmé, že potřeba větrat v základních školách se snižuje a že naopak v mateřských školách v rámci režimových opatření, jako je pobyt dětí venku, příprava prostorů heren

Nahrávám...
Nahrávám...