dnes je 18.5.2024

Input:

Ministr školství Robert Plaga k zahájení školního roku

1.9.2020, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Tradiční zdravice ministra školství, mládeže a tělovýchovy k začátku školního roku.

Vážené paní ředitelky, páni ředitelé, vážené paní učitelky a páni učitelé, milé žákyně a milí žáci, studentky a studenti, pracovnice a pracovníci ve školství, vážení a milí rodiče,

když jsem Vám přesně před rokem přál úspěšný školní rok, netušil jsem tehdy, a nikdo z nás, jak moc náročný rok to pro české školství bude. V březnu se poprvé v novodobé historii naší země zavřela většina škol pro prezenční výuku a výuka se přesunula ze školních lavic do domácností. My všichni jsme čelili situaci, kterou nikdo z nás neznal, nepřipravoval se na ni a možná si ji ani nedokázal představit. Přesto si troufnu tvrdit, že jsme ji společně zvládli, za což všem opět velmi děkuji.

Již nyní je zřejmé, že i nový školní rok bude bohužel ovlivněn trvající pandemií nového typu koronaviru. V této souvislosti tak ještě více než jindy nabývají na důležitosti a aktuálnosti základní lidské hodnoty, jako je ohleduplnost, tolerance, vzájemný respekt a odpovědné chování k sobě i k ostatním. Pamatujme na to nejenom při dodržování aktuálně platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví či krajských hygienických stanic, ale i při sledování zdravotního stavu svého a svých blízkých, při dodržování pravidel osobní hygieny, včetně té respirační, při běžném mezilidském styku ve škole i mimo ni. Jsem přesvědčen, že pokud se k sobě i k ostatním budeme chovat výše uvedeným způsobem, podaří se nám situaci čelit

Nahrávám...
Nahrávám...