dnes je 20.5.2024

Input:

Metodika pro práci se vzdělávacím obsahem

24.8.2021, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Českou školní inspekcí a Národním pedagogickým institutem zpracovalo Metodické doporučení pro školy, které jim pomůže pracovat s obsahem vzdělávání v novém školním roce 2021/2022.

Obsah a účel metodického doporučení

Během dlouhého období distančního vzdělávání, a zejména ve školním roce 2020/2021, kdy již všichni disponovali mnoha zkušenostmi z distančního vzdělávání realizovaného na jaře 2020, většina ředitelů škol úspěšně plnila úkoly spojené s řízením a koordinací této formy výuky a snažila se dělat maximum možného pro zajištění udržitelné formy a odpovídající kvality distanční výuky, která bude co nejvíce přínosná pro jejich žáky. Nyní je na místě soustředit se na nový školní rok a společně usilovat o minimalizaci různých negativních dopadů. Díky mnoha informacím o podobě distančního vzdělávání v jednotlivých fázích jeho realizace, po reflexi pozitivních přístupů i problematičtějších jevů a se zohledněním zkušeností ředitelů škol, učitelů i dalších odborníků tak přichází rezort školství, mládeže a tělovýchovy s doporučeními v oblasti vzdělávacího obsahu, která by měla zvládnutí tohoto náročného období pomoci.

Soubor metodických námětů a doporučení byl připraven ve spolupráci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České školní inspekce a Národního pedagogického institutu České republiky. Ředitelé škol, učitelé a další pracovníci škol v něm

Nahrávám...
Nahrávám...