dnes je 16.6.2024

Input:

Metodika primární prevence

10.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8
Metodika primární prevence

S rizikovými jevy, jako je týrání, zanedbávání, šikanování nebo závislost na návykových látkách, například nikotinismu, se mohou setkávat děti již v předškolním věku. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době předškolní docházky a poskytnout dětem potřebné informace formou, která je přiměřená jejich věku. Jedním z úkolů/posláním mateřské školy je připravit děti na reálný život. K tomuto kromě samostatnosti patří také rizika, která na cestě k dospělosti a následně v samostatném a svobodném životě v demokratické společnosti mohou reálně potkávat.

Patologické chování ovlivňuje život jedince, který ovšem svým chováním ovlivňuje také životy ostatních a nezřídka kdy se setkáváme s negativními důsledky chování jedince, který ovlivňuje celou skupinu, ať se jedná o sociální skupinu ve škole či doma.

Vytýčení primární prevence

Prevence u dětí v působnosti školy představuje aktivity v následujících oblastech:

  • týrání a zanedbávání dětí,

  • drogová závislost, alkoholismus, nikotinismus,

  • šikanování, vandalismus a další formy násilného chování

  • virtuální závislosti (PC, Tablety, internet apod.)

  • xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus.

Cílem primární prevence je zvýšení povědomí dětí o rizicích, které přináší patologické chování a závislosti různých typologií. Přičemž, každá má svá specifika. Rozvíjíme prevenci, která má nést takové základy, které umožní pokračovat a navazovat prevencí sociálně-patologických jevů na základní škole.

Naším cílem není primárně děti "strašit", ale především poukazovat na příklady dobré praxe a takovými modely, které jsou orientované především do života. Preventivní výchovně-vzdělávací působnost pedagogů je neodmyslitelnou součástí výchovy, vzdělávání a činností v mateřské škole.

Dobře známe rodinné prostředí našich dětí i děti samotné, klademe důraz na individuální přístup řešení jakéhokoli problému a zaručení absolutní diskrétnosti rodiči, který náš požádá o konzultaci, pomoc či radu.

Důraz primární prevence je založen na vytváření elementárních základů klíčových kompetencí v počáteční etapě vzdělávání, neboť ty směřují k tomu, aby dítě na své úrovni aktivně a s uspokojením zvládalo nároky života v prostředí rodiny a školy. To znamená, aby bylo schopné žít ve společnosti jemu blízkých dospělých i vrstevníků a komunikovat s nimi, aby bylo způsobilé se učit, na své úrovni také pracovat a řešit problémy, uplatňovat se a prosazovat, ale také se požadavkům okolí přizpůsobit. Setká-li se takové dítě v budoucnu se sociálně patologickými jevy, dokáže je rozpoznat, nepodlehnout jim a věnovat se jiným prospěšným aktivitám.

Realizace aktivit minimální prevence:

Školní vzdělávací program   Koncepce ŠVP.  
Etická výchova v MŠ   Prolíná se všemi činnostmi.  
Výchova ke zdravému životnímu stylu   Program pohybových aktivit.  
Nahrávám...
Nahrávám...