dnes je 19.6.2024

Input:

Marketingová komunikace v MŠ

5.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.5.1
Marketingová komunikace v MŠ

Mgr. Lenka Polášková

Marketingová komunikace nejen v praxi mateřských škol, ale v celém systému školství je téma, se kterým se koncepčně ve své podstatě nepracuje. Rozsáhleji se konceptu marketingu ve školním prostředí zabýval Světlík (2009), který významněji upozornil na skutečnost, že zájmem každé školy by mělo být plnit své cíle a poslání, na vysoké úrovni, protože zájmem každé školy je v tržním prostředí přežít. Zároveň se zmiňuje "setrvačnosti" českých škol, která je řekněme typická.

A je svým způsobem nebezpečná, protože řada škol má zcela jistě významný potenciál rozvoje, který je ale přímo závislý na managementu školy a definovaných prioritách, vizích a cílech. Cíle marketingové komunikace školy jsou plně závislé na komunikaci a spolupráci pedagogického týmu a vedení, managementu školy.

Pro pedagogický tým je klíčovou osobností ředitelka/ředitel školy. Velký vliv má vytváření celkového obrazu a prezentace školy na veřejnosti. V pedagogické praxi není cílem uplatnit všechny relevantní nástroje marketingové komunikace, ale volit takové, které jsou vhodné pro aplikaci v konkrétních podmínkách.

V současné době jsou stále značné rezervy nejen v oblasti základních znalostí ředitelů a ředitelek mateřských škol v problematice marketingové komunikace, ale současně je poměrně zásadním hlediskem také kvalita a efektivita prostředků marketingové komunikace, například webových stránek mateřských škol. Řada podniků nahlíží na webové stránky jako na ukazatel profesionality a image v online prostředí.

Základním procesem nastavení jakékoliv strategie rozvoje školy je orientace v marketingovém mixu. V případě škol není tedy otázkou, který konkrétní relevantní model marketingového mixu využívat, ale spíše jak model marketingového mixu přizpůsobit tak, aby odpovídal podmínkám mateřské školy.

Obrázek

Nahrávám...
Nahrávám...