dnes je 25.5.2024

Input:

Konference OP VVV představila tři roky společného vzdělávání

2.12.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ve čtvrtek 28. listopadu se v Praze konala Výroční konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Hlavním tématem konference bylo společné vzdělávání a jeho podpora z OP VVV. Její podtitul zněl Společně: most k úspěchu. Kromě odborných prezentací a workshopů úspěšných projektů byla na programu také panelová diskuse, v rámci které Stanislav Štech, Jana Straková a Hana Stýblová debatovali o implementaci společného vzdělávání.

Na výroční konferenci se v pražském hotelu Don Giovanni sešlo více než 200 hostů. Vedle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zde své zástupce měla například Evropská komise, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad vlády ČR, Národní institut pro další vzdělávání a především řada škol, jejich zřizovatelů, učitelů a dalších stakeholderů ve vzdělávání z celé České republiky.

Konferenci zahájil náměstek pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský: „V průběhu posledních 3 let se i díky intervencím z OP VVV podařilo změnit uměle negativní pohled na společné vzdělávání. Doufám, že v budoucnosti se naše vnímání změní natolik, že v kontextu vzdělávání slovo „společné“ nebude potřeba, protože každé vzdělávání, aby mohlo být nazýváno vzděláváním, musí být společné.“

Poznatky MŠMT ke společnému vzdělávání za uplynulé 3 roky shrnul Jaroslav Faltýn, ředitel odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání. Představil přínosy, úzká místa a výzvy inkluze doplněné o pohled učitelů a jejich zkušenosti. Zdůraznil nenahraditelnou roli financování z OP VVV pro zavádění smysluplné komplexní inkluzivní vzdělávací politiky. Garant pro regionální školství Ferdinand Hrdlička poté přiblížil, jak vypadá podpora společného vzdělávání z OP VVV, jejímž

Nahrávám...
Nahrávám...