dnes je 3.10.2023

Input:

Komunikace v krizové situaci

1.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

401
Komunikace v krizové situaci

Bc. Lenka Polášková

Komunikace v krizové situaci

Pedagogický pracovník se dnes ocitá zcela v jiné pozici, než tomu bylo v minulosti, vše je spojeno s všeobecnými společenskými změnami a vnímáním svobody. To přináší také v praxi mateřské školy mnoho náročných situací. Dnes se pedagogové ocitají ve zcela jiné životní situaci. Jsou nuceni řešit situace spojené s náročnými okolnostmi, spojenými s komunikací, s rodiči, členy pedagogického týmu a širokou veřejností. Dnes již víme, že profese pedagoga nese nutnost řešení a zvládání množství náročných, zátěžových a krizových situací, zvlášť v oblasti komunikace.

 

Celá lekce je rozdělena do těchto částí:

1. Komunikace a krizová situace

 • Krizová situace

 • Komunikace a pedagogický tým

 • Jak se chovat v krizové situaci?

 

2. Asertivní komunikace

 • Definice asertivní komunikace

 • Asertivita a kritika

 • Asertivita a neoprávněná kritika

Komunikace a krizová situace

a) Krizová situace

Krizovou situací můžeme označit událost, která svou podstatou nezadržitelně „roste”, a to buď vlivem přímého zdroje (např. konflikt s rodičem), nebo vlivem dalších spolupůsobících faktorů (např. klesající úroveň školy → nedostatek kvalitních učitelů →nedostatek dětí).

Krizová situace může narůstat, záleží vždy na aktuální situaci, prostředí a dalších vnitřních a vnějších vlivech. Záleží vždy na tom, do jaké míry byly narušeny nástroje stability a v jakém časovém úseku byla nastavena odpovídající odezva – řešení.

Obecně může být krizových situací v oblasti komunikace celá řada, vyskytují se zcela běžně v každodenních situacích. V organizaci je však vždy dobré definovat možnosti vzniku těchto situací a nastavit základní systém – prevenci jejich řešení.

 

Proč je dobré definovat nejčastější krizové situace v oblasti komunikace v organizaci?

 • napomohou nalézat řešení „mimořádné” události

 • napomohou nalézat řešení podle předem stanovených, základních pravidel, která jsou známa všem zaměstnancům školy

 • napomohou nalézat odpovědi, jak reagovat na vznik a průběh krizových situací

 • napomohou zmírnit dopad krizových situací

Příklady krizových situací v oblasti komunikace v praxi mateřské školy:

 • agresivní jednání rodiče

 • neochota rodiče řešit krizovou situaci úzce spojenou s dítětem

 • konflikty mezi členy pedagogického týmu

 • konflikty mezi zaměstnanci organizace (provozní zaměstnanci; pedagogové)

 

Jak řešit krizovou situaci s rodičem?

V případech krizových situací, kdy očekáváte situaci, kdy může dojít ke konfliktu s rodičem, nikdy neřešte tuto situaci např. na chodbě… mezi dveřmi v šatně dětí… při odchodu z práce apod.

Na řešení situace se připravte, navrhněte rodiči několik termínů, kdy by bylo možno se do školy dostavit. Nejste povinni reagovat okamžitě, rodiči okamžitě vyhovět, ihned podávat vysvětlení… Důležitý je váš postoj, otevřený, nabízející alternativy!

 

Jak zvládat nejistotu, obavy, zda konzultaci s rodičem zvládnu?

Zakažte

Nahrávám...
Nahrávám...