dnes je 16.7.2024

Input:

Kompetence a náplně práce chůvy

29.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.4 Kompetence a náplně práce chůvy

Bc. Lenka Polášková

Do mateřských škol přicházejí pozice, u kterých ředitelé nemají jasně definované legislativní ukotvení (náplň práce, platové zařazení…). Typickým příkladem je chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Tato pozice je spojena zejména s realizací tzv. Šablon, prostřednictvím kterých je realizován Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Chůva je pak spojena s realizací tzv. prorodinné politiky – zařazováním dvouletých dětí do mateřských škol. Hlavní náplní práce chůvy do zahájení povinné školní docházky je v mateřské škole péče o děti mladší 3 let. Jejich podpora, pomoc při hygieně, sebeobsluze a dodržování bezpečnosti ve třídě. Chůvy by měly být standardní součástí MŠ od 1. 9. 2020; § 5 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání uvádí, že od tohoto data vykonává pracovní činnost ve třídě, kde se vzdělávají samostatně děti ve věku od 2 do 3 let, nebo ve smíšené třídě, kde jsou více než 4 děti tohoto věku, souběžně nepedagogický pracovník s odbornou způsobilostí:

k výkonu povolání všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnického asistenta, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře, učitele mateřské školy, vychovatele, chůvy do zahájení povinné školní docházky podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

Jedná

Nahrávám...
Nahrávám...