dnes je 18.5.2024

Input:

Jak se vyrovnat s distanční výukou? Podívejte se na pokračování kurzu S asistenty k lepší škole!

28.5.2021, Zdroj: Člověk v tísni (www.clovekvtisni.cz)

Na začátku února jsme spustili první online vzdělávací kurz S asistenty k lepší škole, který se zaměřuje na podporu dětí ohrožených sociálním vyloučením. Během prvních čtyř měsíců jej absolvovalo již 750 studujících. Rádi bychom představili pokračování kurzu nazvané “Sam není sám”, které se zaměřuje na důsledky distanční výuky, spolupráci s rodinou a bezpečné prostředí doma i ve škole, které žáci potřebují pro svoji adaptaci po dlouhém období vzdělávání na dálku. Během prvního týdne jej absolvovalo 99 studujících, kteří jsou do kurzu již zaregistrováni.

Podle dat ČŠI bylo až 50 tisíc dětí během školního roku 2020/2021 v důsledku distanční výuky neschopno zapojit se do výuky. Přestože MŠMT nedokáže tyto děti identifikovat, učitelé a asistenti pedagoga vědí, které z dětí měly během výuky na dálku, a i po návratu do školy, potíže se zvládáním výuky. Jakou podporu teď takové děti, ale i jejich rodiče potřebují? To a mnohé další se dozvíte v druhé části kurzu S asistenty k lepší škole.

Podle šetření Člověka v tísni “téměř tři čtvrtiny vyučujících (72 %) vidí příčinu obtíží studentů s distanční výukou v nedostatečné motivaci (nechuti) studentů k výuce v online prostředí, 41 % ve špatném (vypadávajícím) připojení k internetu, 39 % v nedostatečné podpoře ze strany rodiny a 35 % v nedostatečném technickém vybavení studentů.“ Kurz, na kterém se podíleli kromě autorek Adély Lábusové a Alexandry Petrů také kolegyně z Programů sociální integrace, které pracují s rodinami a dětmi ohroženými sociálním vyloučením, ukazuje okolnosti, které mohou mít vliv na přístup rodin a žáků k výuce jak během období distanční, tak běžné výuky. Pomáhá pochopit jejich složitou situaci a najít nástroje podpory.

„Uvědomila jsem si, v jaké bavlnce si tady žijeme. Jsme malá škola, uprostřed pražského sídliště, moc dětí ohrožených sociálním vyloučením tady nemáme. Kurz byl pro mě důležitý především proto, že mi umožnil nahlédnout, jak to může vypadat jinde. Nicméně, může se stát, že i u nás se takové dítě objeví. Uvědomit si, že by nám mohlo proklouznout, pro mě bylo velmi přínosné,”

Nahrávám...
Nahrávám...