dnes je 16.7.2024

Input:

INFORMOVANÝ SOUHLAS se zpracováním osobních údajů a souhlas s poskytnutím poradenské služby a s návrhem doporučení pro vzdělávání

1.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.63 INFORMOVANÝ SOUHLAS se zpracováním osobních údajů a souhlas s poskytnutím poradenské služby a s návrhem doporučení pro vzdělávání

Zákonný zástupce
Jméno a příjmení  
                                                                         
Klient
Jméno a příjmení  
                                                                         
Datum narození                                                                            
Bydliště                                                                            
Důvod žádosti                                                                            

Vzor
Prohlašuji, že jsem byl/a předem srozumitelně a jednoznačně informován/a o:

  1. všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o průběhu, rozsahu, délce, cílech a postupech poskytované poradenské služby,
  2. prospěchu, který je možné očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytování poradenské služby,
  3. svých právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb, včetně práva žádat kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu, práva podat návrh na projednání podle § 16a odst. 5 školského zákona, práva žádat o revizi podle § 16b školského zákona a práva podat podnět České školní inspekci podle § 174 odst. 5 školského zákona.

Měl/a jsem možnost klást doplňující

Nahrávám...
Nahrávám...