dnes je 13.6.2024

Input:

Informace pro rodiče nově přijatých dětí v češtině - schůzka s rodiči

24.2.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.17.8
Informace pro rodiče nově přijatých dětí v češtině – schůzka s rodiči

Schůzka pro nově přijaté děti

 1. Přivítání, představení.
 2. Seznámení s MŠ – skládá se ze ... budov – každá má ... pavilony, děti jsou rozděleny podle věku do tříd, MŠ je školou dle Školského zákona (oslovujeme se paní učitelko a  jménem) – učitelé mají 8 týdnů dovolené, kterou čerpají o hlavních prázdninách a v průběhu roku – uzavírání MŠ o prázdninách.
 3. Internetové stránky MŠ: www................cz, zde rodiče najdou vše, co potřebují, mohou nás i kontaktovat.(ohlasy, úplata za vzdělávání a školské služby, školní řád)
 4. Nástup do MŠ - adaptace – rodiče ji mohou ulehčit když:
  • nebudou děti strašit školkou

  • přizpůsobí denní program MŠ

  • stanoví dětem hranice - nebít děti, ale důsledně a trpělivě trvat na dodržení pravidla, stanovení limitů = základní lidská potřeba bezpečí

  • odstraní stresové záležitosti – neumí jíst lžící, neumí jít na záchod, nepije z hrnečku, není schopno být 2 hodiny venku

  • podepíší nebo označí všechny věci dětí i plyšáky a hračky z domova, za něž školka nenese zodpovědnost

  • budou děti zvykat postupně (první dny chodí po obědě domů)

  • budou důslední a nebudou dětem lhát (nemohou-li si dítě vyzvednout po obědě – jednat s dítětem na rovinu)

  • nebudou děti nechávat v MŠ zbytečně dlouhou dobu

  • nástup do MŠ v září – pozdější nástup je možný po dohodě s ředitelkou, ale je nutné uhradit školné. Nebude-li dítě v měsíci září přítomno a nebude-li zaplaceno školné, považujeme to za vyjádření nezájmu o MŠ a obsadíme místo jiným dítětem.

  • adaptace na MŠ – .................od .. do .. hodinve třídě berušek (kytiček, apod.), do které bude dítě po prázdninách chodit (rozdělení bude zveřejněno na internetu nejpozději v přípravném týdnu) Adaptace jen s jedním dospělým. Rodiče si s dítětem budou hrát (ne se dívat) – nejste v mateřském klubu. Spolu s dětmi budou uklízet hračky. Adaptace není povinná, ale doporučená (jako nástup na nové neznámé pracoviště). Děti si přinesou vlastní přezůvky – bezpečnost.

  • Začátek školního roku 20../.. – ..................září

  • Pokud odjíždíte na dovolenou – nemá cenu děti na pár dnů stresovat

  • Předávání dětí – pokud dítě bude plakat nebo "dělat vzteklé scény", že se mu nechce do školky, uklidněte dítě, v případě potřeby požádejte o pomoc učitelku – dítě si odnese do třídy – děti se obvykle velmi rychle zklidní.

 5. Režim dne v MŠ – příchod do 8. hodin (normování oběda, zamykání budovy), pozdější příchody se hlásí den předem nebo telefonicky, ranní hry do 8,30 hodin – děti se v průběhu her učí různé dovednosti dle Třídního vzdělávacího plánu, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, tento je závazným dokumentem schváleným vládou ČR. Cvičení dětí – každý den hravou formou hry a průpravné cviky k posílení a udržení zdravého držení těla. Svačina – chléb s pomazánkou nebo máslem, vždy ovoce nebo zelenina a nápoj. Výchovně vzdělávací činnost - ve které se děti hravou formou učí spolupracovat s ostatními, rozvíjet svou jemnou i hrubou motoriku, pracovat s různým materiálem. Pobyt venku – za příznivého počasí (jen silný déšť a mráz nás odradí) – potřeba vhodného oblečení (na písek, na hřiště – děti se často umažou). Oběd – vždy polévka, hlavní jídlo, nápoj, často zeleninový salát někdy kompot – dle hygienických norem a Spotřebního koše. Děti nesmí v MŠ konzumovat nic z domova – nápoje nebo jídlo. Odpočinek na lůžku – vždy učitelka čte
Nahrávám...
Nahrávám...