dnes je 13.6.2024

Input:

Individuální vzdělávací program

23.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Je nutné v případě dítěte s odkladem školní docházky vypracovávat Individuální vzdělávací plán nebo Plán pedagogické podpory, pokud toto nemá doporučeno školským poradenským zařízením (pedagogicko psychologická poradna nebo SPC)?

Odpověď:

Odpověď na své dotazy naleznete ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Podpůrná opatření prvního stupně představují minimální

Nahrávám...
Nahrávám...