dnes je 16.6.2024

Input:

Individuální stravování v MŠ

31.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.2
Individuální stravování v MŠ

Mgr. Lenka Polášková

Mateřské školy budou do budoucna nuceny stále častěji řešit problematiku spojenou nejen se zajištěním stravování pro děti s dietními omezeními, jako je například celiakie, různé formy alergií apod., ale také žádosti rodičů, kteří mají své individuální stravovací režimy.

Je potřeba vzít na zřetel, že podávání stravy připravované v rodině dítěte není stravovací službou. Konkrétně s odkazem na ustanovení § 23 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nepodléhá v tomto případě výkonu státního zdravotního dozoru orgánu ochrany veřejného zdraví. Jednoduše lze říci, že jídlo přinesené do mateřské školy zákonným zástupcem dítěte (z jakéhokoliv důvodu), nepodléhá kontrolní činnosti pracovníků krajských hygienických stanic.

Individuální stravování dítěte v mateřské škole není upraveno ani v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Tedy nastavení individuálního způsobu stravování dítěte je plně v kompetenci provozovatele stravovací služby, na základě dohody se zákonným zástupcem dítěte. V takovém případě provozovatel stanovuje podmínky pro způsob uchování a další manipulace s jídlem, ovšem za kvalitu daného pokrmu nezodpovídá.

Informace musí být zapracovány v HACCP, včetně zajištění souhlasu a prohlášení zákonného zástupce,

Nahrávám...
Nahrávám...