dnes je 20.4.2024

Input:

Gramotnosti – téma současné pedagogické praxe

12.9.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Dnes se na půdě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy konalo již druhé setkání Individuálních projektů systémových, které díky dotacím z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) podporují efektivní systémové změny českého regionálního školství na celonárodní úrovni. Tentokrát byly tématem setkání čtenářská a matematická gramotnost.

Téma setkání je provázáno s Měsícem gramotností, během něhož se v rámci kampaně upozorňuje na poznatky českých i mezinárodních šetření a na zkušenosti z inovace výuky.

Setkání zahájil projekt „Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů“ (SYPO), který představil v souvislosti s gramotnostmi svůj koncept metodických kabinetů. Jak kvalitně rozvíjet systém podpory gramotností ve třídách a sborovnách mateřských a základních škol ukázal projekt „Podpora budování kapacit pro rozvoj základních

Nahrávám...
Nahrávám...