dnes je 15.4.2024

Input:

Dozvuk ve školách a školských zařízeních

5.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.12
Dozvuk ve školách a školských zařízeních

MVDr. Michaela Pavelková

Ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 4b vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a v provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí být dodrženy normové hodnoty podle příslušné české technické normy, upravující optimální doby dozvuku – ČSN 73 0527 – Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky. Norma tak stanoví hlavní zásady pro projektování a realizaci uzavřených prostorů pro kulturní, školní a veřejné účely z hlediska prostorové akustiky a uplatňuje se zejména pro nově zřizované, rekonstruované nebo adaptované prostory. Cílem je vytvořit v uzavřených prostorech (učebny, herny, jazykové učebny, přednáškové sály, koncertní síně, divadla...) optimální podmínky pro poslech hudby nebo řeči, popřípadě obou těchto přirozených zvukových signálů. Jinými slovy vytvořit vhodné akustické prostředí. Hlavním měřítkem pro posouzení akustické kvality vnitřního prostředí, pro naše účely zejména ve školách, je již zmiňovaná doba dozvuku, což je prodloužená doba trvání zvuku. Závisí na několika parametrech: povrchu místnosti, hladině intenzity zvuku a na citlivosti ucha přítomných osob.

Pokud chceme orientačně zjistit, zda je prostředí, ve kterém se nacházíme, z hlediska akustiky vhodné či nikoliv, měřítkem nám může být les, ve kterém nejsou žádné stěny, stropy nebo podlahy, jež by způsobovaly odrážení zvuku a šíření hluku. Naproti tomu herny či učebny ve školách mají rovné tvrdé povrchy, které umožňují odraz zvuku, šíření hluku a vznik ozvěn, což každého přinutí navíc

Nahrávám...
Nahrávám...