dnes je 25.5.2024

Input:

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy 2019-2023

7.8.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019-2023 (dále jen ,,DZ ČR 2019-2023“) je zpracován v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Obsahové členění odpovídá požadavkům vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů.Stejně jako předcházející dlouhodobé záměry byl i tento připraven pro celý systém regionálního školství, určuje rámec dlouhodobých záměrů krajů, sjednocuje přístup státu a jednotlivých krajů zejména v oblasti nastavení parametrů vzdělávací soustavy a cílů vzdělávací politiky ČR.


Dokument ke staženíDZ ČR 2019-2023


DZ ČR 2019-2023 obsahuje tři klíčové cíle:

  • více peněz za kvalitní práci pedagogů,
  • dokončení revize kurikula a podpoření implementace inovovaných RVP do škol,
  • zlepšení řízení škol a školských zařízení zefektivněním spolupráce centra a středního článku řízení (krajské úřady).

Klíčovou roli při přípravě DZ ČR 2019-2023 plnil zastřešující materiál obsahující základní rámec vzdělávací politiky ČR, Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020.

S ohledem na přípravu nového klíčového strategického dokumentu v oblasti vzdělávacího systému ČR

Nahrávám...
Nahrávám...