dnes je 18.4.2024

Input:

Další etapy rozvolňování ve školách od 1. a 8. června

25.5.2020, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách , který představil ministr školství již 14. dubna 2020, vláda dnes na svém jednání schválila:

- možnost realizace praktického vyučování ve středních školách a konzervatořích,a to v období od 1. do 30. června 2020– jedná se omožnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem (například pouze v některých oborech vzdělání, ve vybraných ročnících, na pracovištích některých spolupracujících firem apod.). Účast žáků bude dobrovolná.

- možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol,

Nahrávám...
Nahrávám...