dnes je 16.6.2024

Input:

Čerpání OP JAK v plném proudu: Více než 5 tisíc schválených projektů!

26.6.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

S 15 vyhlášenými výzvami a dalšími 13 plánovanými ještě v tomto roce je OP JAK skutečně v plném proudu. Více než 5 tisíc projektů s vydanými právními akty v hodnotě přes 15,5 miliard korun to jenom potvrzuje. Spolu s touto informací byli dnes na již čtvrtém zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (MV OP JAK) jeho členové seznámeni také například s činností plánovací komise programu, průběžnou realizační zprávou, detaily plánovaných výzev či publicitními aktivitami.

Vrchní ředitel sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF a zároveň předseda MV OP JAK Václav Velčovský zahájil zasedání 4. MV OP JAK připomenutím, jaké všechny zdroje má Česká republika k dispozici a jak velkou výzvu pro ni představují:

„Máme jedinečnou příležitost, která se již nebude opakovat. Podařilo se získat podporu kohezní politice, strukturálně postiženým regionům i opatřením na zmírnění dopadů koronavirové krize na celé Česko. Jedná se o mix, který ve svých synergiích může České republice systémově pomoct. Ovšem pouze za předpokladu, že při plánování intervencí napříč zdroji budeme my, všichni stakeholdeři reprezentující různé přístupy a různé zájmy, postupovat holisticky, s jasnými dělítky mezi oblastmi, a především s vědomím vyššího zájmu.“

První část jednání byla věnována aktuálnímu stavu implementace. Ředitelka Aneta Caithamlová vyčíslila, že již bylo vyhlášeno 15 výzev v hodnotě téměř 40 miliard, dalších 13 výzev je v plánu k vyhlášení ještě v tomto roce. Momentálně eviduje OP JAK přes 8 tisíc zaregistrovaných žádostí a více než 5 tisíc projektů již má vydané právní rozhodnutí, a to v hodnotě přesahující 15,5 miliardy. Dále seznámila zasedání

Nahrávám...
Nahrávám...