dnes je 20.4.2024

Input:

Cermat předal školám výsledky jednotné přijímací zkoušky

16.6.2020, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Střední školy mají k dispozici kompletní výsledky uchazečů, kteří konali jednotnou přijímací zkoušku v řádném termínu.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání předalo školám výsledky jednotné přijímací zkoušky

Ředitelé středních škol již znají výsledky řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. V pondělí 15. června 2020 předalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání školám výsledky uchazečů, kteří podali přihlášku do čtyřletých oborů vzdělání a oborů nástavbového studia. Šestiletá a osmiletá gymnázia obdržela výsledky uchazečů v úterý 16. června 2020.

K jednotné přijímací zkoušce bylo v letošním roce přihlášeno celkem 93 931 uchazečů, 89 755 z nich konalo zkoušku v řádném termínu 8. a 9. června 2020.

Do čtyřletých oborů středních škol ukončených maturitní zkouškou a oborů nástavbového studia (ve kterých se koná jednotná přijímací zkouška) se hlásilo celkem 69 068 uchazečů, z toho 66 213 konalo zkoušku z matematiky a 66 073 se dostavilo ke zkoušce z českého jazyka a literatury. Uchazeči dosáhli u zkoušky průměrného procentního skóru 60,2 % z češtiny a 43,9 % z matematiky.

V rámci čtyřletých oborů středních škol ukončených maturitní zkouškou

  • nejlepších výsledků dosáhli uchazeči o čtyřletá gymnázia, kteří v průměru dosáhli procentního skóru 75 % u češtiny a 61 % u matematiky,
  • uchazeči o obory středních odborných škol získali v průměru 59 % bodového zisku u zkoušky z češtiny a 43 % u zkoušky z matematiky,
  • uchazeči o obory středních odborných učilišť v průměru získali procentní skór 50 % z češtiny a 35 % z matematiky,
  • uchazeči o obory nástavbového studia získali v průměru 41 % bodového
Nahrávám...
Nahrávám...