dnes je 16.6.2024

Input:

Asistent pedagoga v běžné škole

1.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1
Asistent pedagoga v běžné škole

PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

Asistenti pedagoga v běžných mateřských a základních školách jsou v současnosti hrazeni ze systému podpůrných opatření – škola tedy dostává na jejich plat dotaci, ve výši předepsané tzv. normovanou finanční náročností, na základě doporučení školského poradenského zřízení. Stejným systémem jsou financováni také asistenti pedagoga ve všech typech středních škol (včetně speciálních), s výjimkou praktických škol jednoletých a dvouletých.

Základní podmínkou financování je zde doporučení podpůrného opatření ve formě asistenta pedagoga od školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra). Na základě diagnostiky může poradenské zařízení doporučit asistenta pedagoga s úvazkem v této výši:

Tab. 3: Asistent pedagoga v systému podpůrných opatření (výše úvazku a počty hodin přímé pedagogické činnosti podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů)

Asistent pedagoga v systému podpůrných opatření
stupeň podpůrných opatření výše úvazku počet hodin přímé pedagogické činnosti
3. stupeň podpůrných opatření 0,25 9 hod.
0,3889 14 hod.
0,5 18 hod.
0,6389 23 hod.
0,75 27 hod.
4. stupeň podpůrných opatření 0,8889 32
1,0 36
5. stupeň podpůrných opatření 1,0 36

Zdroj: Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními

Nahrávám...
Nahrávám...