dnes je 15.6.2024

Input:

Aktuální metodiky k hodnocení žáků a studentů dle zákona Lex Ukrajina pro školní roky 2021/2022 a 2022/2023 (aktualizováno)

6.1.2023, Zdroj: edu.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo tři metodiky k hodnocení žáků a studentů, tj. specificky pro osoby, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana nebo jim bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu v ČR dle Lex Ukrajina. Metodiky nejsou určeny pro ostatní cizince i když jde o ukrajinské občany.

Cílem metodik je podpořit zaměstnance, žáky a studenty základních a středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol v procesu hodnocení.

Více viz následující texty: "Tři metodiky" a "Kontext". Metodiky pro základní školy a střední školy byly pro školní rok 2022-2023 aktualizovány ke 14. 12. 2022.


Tři metodiky k hodnocení žáků a studentů dle zákona Lex Ukrajina


Základní školy
(ZŠ)

Nová metodika aktuální
ke 14. 12. 2022
(na školní rok 2022-2023):
Metodika k hodnocení žáků v ZŠ dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2022/2023

Původní metodika ze 16. 5. 2022:
Metodika k hodnocení žáků v ZŠ dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022

Střední školy (SŠ)
a konzervatoře

Nová metodika aktuální
ke 13. 12. 2022
(na školní rok 2022-2023):
Metodika k hodnocení žáků ve SŠ dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2022/2023

Původní metodika ze 16. 5. 2022:
Metodika k hodnocení žáků ve SŠ a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022

Vyšší odborné školy
(VOŠ)

Původní metodika ze 16. 5. 2022:
Metodika k hodnocení studentů ve VOŠ dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022


Kontext

Všechny

Nahrávám...
Nahrávám...