dnes je 24.5.2024

Input:

83 % škol má zájem o šablony z OP JAK

3.5.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Až do konce dubna měly mateřské a základní školy možnost získat evropské prostředky z Operačního programu Jan Amos Komenský. Během jedenácti měsíců, kdy byla výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I otevřena, využilo této možnosti více než 83 % všech škol a školských zařízení v České republice. 3 935 projektů za více než 5,5 miliardy korun již bylo schváleno, další 2 883 projektových žádostí se hodnotí. Alokace výzvy dosahuje 9 miliard korun.

Finanční prostředky z výzvy MŠMT jsou určeny mateřským, základním a základním uměleckým školám, školním družinám, školním klubům, střediskům volného času a nově také pedagogicko-psychologickým poradnám. Prioritou při vyhlašování výzvy v loňském roce bylo umožnit školám udržet si na podpůrných pozicích pracovníky, s kterými dlouhodobě spolupracují a kterým končilo financování ze šablon OP VVV. Díky evropským dotacím tak budou moci školy po dobu dalších tří let financovat přes 1 200 přepočtených úvazků (FTE) školních asistentů, 390 úvazků speciálních pedagogů nebo 313 úvazků školních psychologů. Další desítky FTE sdílených speciálních pedagogů a školních psychologů budou financovány v rámci projektů 24 pedagogicko-psychologických poraden. Ty budou zajišťovat podporu menším školám.

Při pohledu na volené aktivity je vidět, že zůstává velký zájem o vzdělávání pracovníků, které bylo součástí většiny projektů. 227 škol také využilo možnosti zažádat si o prostředky na práci dvojjazyčného asistenta. Řídicí orgán zařazením této šablony flexibilně

Nahrávám...
Nahrávám...