dnes je 15.4.2024

Input:

80. výročí vzniku protektorátu Čechy a Morava

14.2.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ve středu 15. března uplyne 80 let od okupace českých zemí nacistickým Německem, likvidace samostatného československého státu a vytvoření protektorátu. K tématu dnes proto uspořádal Národní institut pro další vzdělávání celostátní konferenci s názvem Protektorát Čechy a Morava. Určena byla učitelům dějepisu a společenskovědních předmětů základních a středních škol.

Vznik protektorátu znamenal ve shodě s  cíli hitlerovské říše zánik Československé republiky jako samostatného demokratického státu a nastolení totalitního systému. Konference se zaměřila na povahu tohoto systému a na proces, kterým se systém utvářel pod tlakem nacistické okupační moci.

Nahrávám...
Nahrávám...