dnes je 16.7.2024

Input:

586/1992 Sb., Zákon České národní rady o daních z příjmů, ve znění účinném k 1.1.2025

č. 586/1992 Sb., Zákon České národní rady o daních z příjmů, ve znění účinném k 1.1.2025
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. listopadu 1992
o daních z příjmů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
35/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
mění, doplňuje
96/1993 Sb.
(k 1.4.1993)
doplňuje
157/1993 Sb.
(k 1.6.1993)
mění, doplňuje
196/1993 Sb.
(k 1.8.1993)
mění, doplňuje
323/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
mění, doplňuje
42/1994 Sb.
(k 21.3.1994)
mění, doplňuje
ÚZ 75/1994 Sb.
 
 
85/1994 Sb.
(k 1.6.1994)
doplňuje
114/1994 Sb.
(k 8.6.1994)
doplňuje
259/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění, doplňuje
32/1995 Sb.
(k 3.3.1995)
mění, doplňuje
87/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
doplňuje
118/1995 Sb.
(k 1.10.1995)
mění
149/1995 Sb.
(k 1.8.1995)
mění, doplňuje
248/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
mění, doplňuje
ÚZ 28/1996 Sb.
 
 
316/1996 Sb.
(k 1.1.1997)
mění, doplňuje
18/1997 Sb.
(k 1.7.1997)
doplňuje
151/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění
209/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
doplňuje
210/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění, doplňuje
227/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
doplňuje
ÚZ 22/1998 Sb.
 
 
111/1998 Sb.
(k 1.7.1998)
mění, doplňuje
149/1998 Sb.
(k 1.9.1998)
mění
168/1998 Sb.
(k 16.7.1998)
mění, použije se již pro zdaňovací období 1998
333/1998 Sb.
(k 28.12.1998)
mění
63/1999 Sb.
(k 1.1.2000)
mění
129/1999 Sb.
(k 1.1.2000)
mění
144/1999 Sb.
(k 15.7.1999)
mění
170/1999 Sb.
(k 3.8.1999)
mění
225/1999 Sb.
(k 1.12.1999)
mění
nález ÚS
3/2000 Sb.
(k 7.1.2000)
ruší § 4 odst. 1 písm. zd), § 24 odst. 2 písm. zi), § 34 odst. 3 písm. f) a § 40 odst. 25
17/2000 Sb.
(k 1.4.2000)
mění
27/2000 Sb.
(k 1.5.2000)
mění
72/2000 Sb.
(k 1.5.2000)
mění
100/2000 Sb.
(k 1.5.2000)
mění
103/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění
121/2000 Sb.
(k 1.12.2000)
v § 4 odst. 1 doplňuje písm. ze)
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 29 odst. 1
241/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
v § 24 odst. 2 doplňuje písm. zk), vkládá nový § 39a
340/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 15 odst. 8 a § 20 odst. 8
492/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění, 276 novelizačních bodů
ÚZ 99/2001 Sb.
 
 
117/2001 Sb.
(k 1.6.2001)
mění § 7a, § 8 odst. 1 písm. g), § 15 odst. 8 a v § 20 odst. 8, v § 19 doplňuje písm. z), mění § 38l odst. 1 písm. g) a doplňuje slova v § 38n odst. 2, nová přechodná ustanovení
120/2001 Sb.
(k 1.5.2001)
doplňuje § 24 odst. 2 písm. y) bod 6
239/2001 Sb.
(k 1.9.2001)
v § 19 vkládá písm. za)
453/2001 Sb.
(k 30.1.2002)
mění § 35a a 35b, celkem 14 novelizačních bodů, nová přechodná ust.
483/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění § 4 odst. 1 písm. k), § 15 odst. 8, § 18 odst. 4 písm. b), § 20 odst. 8, § 38a odst. 2, v § 38j doplňuje odst. 4
50/2002 Sb.
(k 10.3.2002)
v § 19 doplňuje písm. zb)
128/2002 Sb.
(k 1.5.2002)
v § 4 odst. 1 písm. m)
198/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 4 odst. 1 doplňuje písm. zj) a v § 19 odst. 1 písm. zc)
210/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění § 19 odst. 1 písm. r) a v § 19 odst. 1 doplňuje písm. zd), ve znění tiskové opravy uveřejněné v čá. 29 z roku 2003 Sb.
260/2002 Sb.
(k 1.9.2002)
mění, § 4, 5, 7, 8, 10, 17a, 23, 24, 25, 34 a § 36,
celkem 24 novelizačních bodů
308/2002 Sb.
(k 12.7.2002)
mění § 26 odst. 7, § 28, § 30 odst. 12
575/2002 Sb.
(k 30.12.2002)
mění § 4 odst. 1 písm. t), § 6 odst. 9 písm. p) a v), § 15 odst. 8, § 20 odst. 8; v § 24 odst. 2 doplňuje písm. zr), nová přechodná ustanovení
162/2003 Sb.
(k 1.7.2003)
v § 4 odst. 1 doplňuje písm. zk) a zl), mění § 18 odst. 3, v § 19 odst. 1 doplňuje písm. ze) a zf)
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
mění v § 4 odst. 1 písm. n) a o)
v § 6 odst. 9 mění písm. j) a k) a ruší písm. r) a t) - pozn. Fulsoftu: po přečíslování se v § 6 odst. 9 mění písm. i) a j) a ruší se písm. o) a r)
438/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění, celkem 279 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
438/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
mění, 15 novelizačních bodů
438/2003 Sb.
(k 1.1.2005)
mění číslo v § 21 odst. 1, v § 35a odst. 1 mění písm. a) a v § 35b odst. 2 písm. a)
438/2003 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 21 odst. 1 se číslo „26” nahrazuje číslem „24”
438/2003 Sb.
(k 1.1.2011)
nabývá účinnosti § 19 odst. 1 písm. zk) [po novele zák. č. 47/2004 Sb. se jedná o písm. zj)]
19/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 35b odst. 4 se slovo „pěti” nahrazuje „deseti”
47/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 15 mění odst. 13 a doplňuje odst. 15, v § 19 odst. ruší písm. w), v § 21 mění odst. 2 a vkládá odst. 3, nová přechodná ustanovení
49/2004 Sb.
(k 1.3.2004)
v § 4 doplňuje písm. zn)
ÚZ 90/2004 Sb.
 
 
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 6, 10 a 22
280/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění (27 novelizačních bodů a nová přechodná ustanovení)
280/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění § 5 odst. 4
280/2004 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 19 odst. 1 písm. zj)
ve znění zákona č. 669/2004 Sb.
359/2004 Sb.
(k 15.6.2004)
v § 4 doplňuje písm. zo)
v § 6 odst. 9 písm. v) doplňuje slova,
v § 6 odst. 10 písm. a) doplňuje slova
360/2004 Sb.
(k 15.6.2004)
v § 25 odst. 1 písm. m) doplňuje slova,
vkládá nový § 37a
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
mění 7 novelizačních bodů
562/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění § 4 odst. 1 písm. k) a § 18 odst. 8
628/2004 Sb.
(k 14.12.2004)
v § 37a doplňuje odst. 5 a v § 38m odst. 3 a 4 doplňuje písm. d)
669/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění celkem 163 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
669/2004 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 19 mění odst. 3 písm. b) a c) a odst. 4
k datu účinnosti již změnu nelze provést
669/2004 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 19 mění odst. 3 písm. b) a c) a odst. 4
k datu účinnosti již změnu nelze provést
676/2004 Sb.
(k 31.12.2004)
v § 24 odst. 2 doplňuje písm. zt)
ÚZ 80/2005 Sb.
 
 
179/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 18 odst. 9 a § 25 odst. 1 písm. w) ruší slova a pozn. č. 18)
217/2005 Sb.
(k 3.6.2005)
v § 35a odst. 2 doplňuje písm. f), nová přechodná ustanovení
342/2005 Sb.
(k 13.9.2005)
v § 4 odst. 1 mění písm. k), v § 18 mění odst. 5 a 8, v § 20 nové znění odst. 7
357/2005 Sb.
(k 19.9.2005)
v § 4 odst. 1 vkládá slova v písm. g) a doplňuje slova na konci písm. h)
441/2005 Sb.
(k 10.11.2005)
v § 25 odst. 1 mění slova v písm. t),
v § 34 doplňuje odst. 9
v § 40 doplňuje odst. 25
530/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 6 odst. 9 nové znění písm. j)
545/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění 181 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
552/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 24 odst. 2 písm. zr) ruší a vkládá slova, nové přechodné ustanovení
ÚZ 45/2006 Sb.
 
 
56/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
mění 13 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
ruší slova v § 19 odst. 1 písm. o) a v § 19 odst. 1 ruší písm. s)
109/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 4 odst. 1 písm. i) a § 35ba odst. 1 písm. b)
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 4 odst. 1 písm. i) a § 35ba odst. 1 písm. b)
179/2006 Sb.
(k 1.8.2007)
mění § 15, § 24, § 38k, § 38l
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
ruší slova v § 19 odst. 1 písm. n) a v § 25 odst. 1 písm. f)
203/2006 Sb.
(k 17.5.2006)
mění § 4 odst. 1 písm. f) a písm. zg), v § 19 vkládá písm. zp)
223/2006 Sb.
(k 26.5.2006)
v § 19 odst. 1 písm. l) nahrazuje slova
223/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
vkládá v § 4 odst. 1 písm. zo), v § 19 odst. 1 písm. zl) a v § 36 odst. 7, ruší slova v § 19 odst. 1 písm. p), mění v § 23d odst. 3
245/2006 Sb.
(k 31.5.2006)
v § 17 vkládá odst. 5
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění v § 6 odst. 7 písm. a) a b), odst. 8, odst. 9 písm. c), v § 24 odst. 2 písm. j), k) a zh) a v § 25 odst. 1 písm. d)
267/2006 Sb.
(k 1.1.2013)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena, viz zák. č. 261/2007 Sb.
29/2007 Sb.
(k 20.2.2007)
v § 4 odst. 1 písm. i) vkládá slova, nové přechodné ustanovení
67/2007 Sb.
(k 4.4.2007)
v § 13a vkládá odst. 9, nové přechodné ustanovení
159/2007 Sb.
(k 2.7.2007)
mění § 35a odst. 3 a § 35b odst. 4, nové přechodné ustanovení
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění celkem ke všem datům 245 novelizačních bodů, ve znění tiskových oprav uveřejněných v částkách č. 51 a 114 z r. 2008
261/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 21
ve znění zák. č. 2/2009 Sb.
261/2007 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 21 odst. 1
261/2007 Sb.
(k 1.1.2015)
ve znění zák. č. 463/2012 Sb. a zák. č.182/2014 - před nabytím účinnosti bylo novelizační ustanovení zrušeno
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění celkem 19 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
362/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
nahrazuje slova v § 6 odst. 7 písm. a)
126/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění celkem 38 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
ÚZ 193/2008 Sb.
 
 
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 6 odst. 9 písm. p), § 15 odst. 1, § 20 odst. 8, § 35ba odst. 1 písm. c) a d), § 35c odst. 6, § 38k odst. 4 písm. c), § 38l odst. 2 písm. b) a c), § 38l odst. 3 písm. e)
482/2008 Sb.
(k 31.12.2008)
mění § 4 odst. 1 písm. i), § 35ba odst. 1 písm. b) a § 38k odst. 5 písm. c); nové přechodné ustanovení
2/2009 Sb.
(k 1.1.2009)
mění, celkem 95 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
87/2009 Sb.
(k 1.4.2009)
mění § 22 odst. 1 písm. g), § 24 odst. 4 písm. a), § 25 odst. 1 a 3; nová přechodná ustanovení
216/2009 Sb.
(k 20.7.2009)
mění; celkem 25 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
221/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění v § 6 odst. 13
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
ruší slova v § 38l odst. 1 písm. e)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 38d, § 38e, § 38fa, § 38h, § 38i; vkládá nový § 38t
289/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
mění § 7 odst. 7; nové přechodné ustanovení
ve znění zák. č. 362/2009 Sb.
303/2009 Sb.
(k 14.7.2009)
retroaktivně mění v § 4 odst. 1 písm. zl), § 6 odst. 9 písm. r) a § 6 odst. 10 písm. a); nová přechodná ustanovení
304/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 24 odst. 2, § 25 odst. 1, § 28 odst. 6; nové přechodné ustanovení
326/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění slova v § 35c odst. 1, bod 2 přechodných ustanovení
326/2009 Sb.
(k 24.9.2009)
mění § 24 odst. 2 písm. h) bod 2, § 26 odst. 1, § 29 odst. 3; vkládá v § 24 odst. 15 a nový § 30a; bod 1 přechodných ustanovení
Pozn. Fulsoft: duplicitní novela, změny již provedeny zák. č. 216/2009 Sb.
362/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 6 odst. 9 a odst. 11 a § 7 odst. 7; nové přechodné ustanovení
199/2010 Sb.
(k 16.6.2010)
mění § 4 odst. 1 písm. w), § 8 odst. 1 písm. a), § 8 odst. 2 písm. a), § 10 odst. 1 písm. b), § 22 odst. 1 písm. g) bod 4, § 36 odst. 2 a 3
199/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 35d odst. 5 a 9, § 38d odst. 3 a 11, § 38e odst. 6, § 38fa odst. 5, § 38j odst. 4
346/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění 127 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
346/2010 Sb.
(k 1.5.2011)
v § 25 odst. 1 mění písm. x) a ruší písm. zp)
346/2010 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší v § 4 odst. 1 písm. o) a mění v § 35ba odst. 1 písm. a)
348/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 4 odst. 1 písm. s), § 8 odst. 2, 3 a 4; vkládá v § 36 odst. 8
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 38l odst. 1 písm. k)
nález ÚS
119/2011 Sb.
(k 6.5.2011)
ruší nepřímo § 4 odst. 1 písm. s) ve znění zák. č. 348/2010 Sb. a změny provedené čl. III (body 2, 3 a 4) zák. č. 348/2010 Sb.
188/2011 Sb.
(k 15.7.2011)
mění, celkem 26 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 35ba odst. 1 písm. b)
353/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 4 odst. 1 písm. s)
355/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 23 odst. 17, § 23a odst. 6 písm. b), § 23c odst. 9 písm. b), § 23d odst. 1, § 24 odst. 2 písm. y), § 24 odst. 7 písm. b) bod 3, § 29 odst. 9 písm. a), § 32c odst. 4, § 38a odst. 10 a § 38m
370/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 35c odst. 1 a 3 a § 35d odst. 4; nové přechodné ustanovení
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 3 odst. 4 písm. a), § 15 odst. 1, § 18 odst. 13 písm. f) a odst. 15, § 20 odst. 7 a 8, § 24 odst. 2 písm. j) bod 2, § 34 odst. 3
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 25 odst. 1 písm. f)
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
ve znění zák. č. 192/2012 Sb. mění celkem 23 novelizačních bodů
458/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 7 odst. 4, § 19 odst. 1, § 24 odst. 2, § 25 odst. 1; nabývá účinnosti bod 6 a 7 přechodných ustanovení
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
ve znění zák. č. 267/2014 Sb.
mění § 21 odst. 1, § 24 odst. 4 písm. a)
458/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
ve znění zák. č. 399/2012 Sb., mění část pátou a vkládá novou část sedmou (část šestá nabývá účinnosti 1.1.2015)
458/2011 Sb.
(k 1.1.2014)
ve znění zák. č. 344/2013 Sb. nabývají účinnosti následující body novely:
v čl. I body 2, 5 až 8, 13, 18, 19, 21 až 24, 27, 29, 35 až 39, 44, 46, 54, 56, 64, 65, 67, 68, 70 až 73, 75, 77, 79 a 80, 84, 86 až 94, 98 až 101,103 až 111, 113, 116, 118 až 120, 123, 125 až 127, 130, 133 až 141, 145, 146, 149 až 152, 156 a v čl. II body 2, 5, 8, 10
466/2011 Sb.
(k 30.12.2011)
ruší v § 17 odst. 5
470/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 22 odst. 1 písm. g) a § 25 odst. 1 písm. d)
192/2012 Sb.
(k 12.7.2012)
mění § 35a, § 35b, § 38m; nová přechodná ustanovení
192/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 36 odst. 3 a vkládá v § 38m nový odst. 11
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 23 odst. 3 písm. a) bod 5, § 23 odst. 3 písm. b) bod 2, § 25 odst. 1 písm. g), § 38j odst. 10
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 4 odst. 1 písm. i) a § 35ba odst. 1 písm. b)
403/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 6 odst. 9 písm. p)
428/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
vkládá v § 18 odst. 4 nové písm. e)
500/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 7, § 9 odst. 4, § 35ba odst. 1, § 35c odst. 1, § 36 odst. 1, § 38g, § 38k; vkládá § 16a, § 35ca, § 38ha; nová přechodná ustanovení
500/2012 Sb.
(k 1.1.2016)
změna nebude provedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší v § 18 odst. 10
44/2013 Sb.
(k 1.4.2013)
mění § 4 odst. 1 písm. j), § 15 odst. 1; nové přechodné ustanovení
80/2013 Sb.
(k 3.4.2013)
mění § 18 odst. 4 písm. e); nové přechodné ustanovení
105/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 3 odst. 4 a § 18 odst. 2 písm. d)
160/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
vkládá v § 19 odst. 1 písm. s)
215/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 20 odst. 8
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
mění, celkem 27 novelizačních bodů
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 843 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
nález ÚS
162/2014 Sb.
(k 4.8.2014)
ruší slova v § 35ba odst. 1 písm. a)
247/2014 Sb.
(k 1.9.2014)
mění § 6 odst. 9 písm. d), § 24 odst. 2, § 25 odst. 1, § 35ba, § 35c odst. 4, § 38g odst. 2, § 38h odst. 6 a 13, § 38k odst. 5, § 38l odst. 2; vkládá nový § 35bb; nové přechodné ustanovení
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 296 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
332/2014 Sb.
(k 1.7.2015)
ruší slova v § 6 odst. 9 písm. m)
84/2015 Sb.
(k 1.5.2015)
mění § 35a, § 35b a § 38r; nové přechodné ustanovení
127/2015 Sb.
(k 4.6.2015)
mění § 24 odst. 2 písm. zw), § 35bb, § 38k odst. 5 písm. j) a § 38l odst. 2 písm. f); nové přechodné ustanovení
221/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 23, § 24, § 25, § 32a; nová přechodná ustanovení
375/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 17 odst. 1 a § 19 odst. 1 písm. f)
377/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 4 odst. 1 písm. l), § 17 odst. 1 písm. e), § 38j odst. 10; nová přechodná ustanovení
377/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 6 odst. 9 písm. p), § 15, § 23 odst. 3 a § 25 odst. 1 písm. g)
47/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 4 odst. 1 písm. m)
105/2016 Sb.
(k 6.4.2016)
mění § 38f a § 38j; ruší § 38fa;
nové přechodné ustanovení - ve znění zák. č. 92/2017 Sb.
113/2016 Sb.
(k 1.12.2016)
mění § 4 odst. 1 písm. f), § 19 odst. 1, § 35ba odst. 1; vkládá nový § 35bc
125/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění § 10 odst. 1, § 19 odst. 2, § 22 odst. 1 písm. g) bod 3, § 23 odst. 3 písm. c) bod 8, § 24 odst. 2 písm. zr), § 34b odst. 2 písm. b), § 35c odst. 1, § 36 odst. 2 písm. d); nová přechodná ustanovení
148/2016 Sb.
(k 1.6.2016)
mění § 17b; nové přechodné ustanovení
188/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 4, § 10, § 20, § 22, § 24, § 36 a § 38d; nové přechodné ustanovení
nález ÚS
271/2016 Sb.
(k 29.8.2016)
ruší ustanovení § 4 odst. 3
321/2016 Sb.
(k 1.12.2016)
vkládá § 38x až 38ze; nové přechodné ustanovení
454/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 4, § 10 odst. 4 a 9 a § 36 odst. 2; nové přechodné ustanovení
170/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 204 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Účinnost zákona byla stanovena k 1.4.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 16.6.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
200/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 35c odst. 1; nové přechodné ustanovení
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 38l odst. 1 písm. c) a d)
246/2017 Sb.
(k 18.8.2017)
mění § 15 odst. 1, § 19 odst. 1 písm. a), § 20 odst. 8
254/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění § 15 odst. 1; nové přechodné ustanovení
293/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
vkládá v § 24 odst. 2 písm. zz)
92/2018 Sb.
(k 31.5.2018)
mění § 19 odst. 1 písm. g); nové přechodné ustanovení
174/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 17b odst. 1 písm. a); nové přechodné ustanovení
306/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 6 odst. 12 a § 38j odst. 2 písm. f); nové přechodné ustanovení
32/2019 Sb.
(k 1.7.2019)
mění § 35
80/2019 Sb.
(k 1.4.2019)
mění; nová přechodná ustanovení
80/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 22 odst. 1 písm. g)
125/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 18a odst. 1 písm. f)
viz nález ÚS č. 303/2019 Sb.
nález ÚS
303/2019 Sb.
(k 20.11.2019)
ruší část ustanovení § 18a odst. 1 písm. f)
(vložené zák. č. 125/2019 Sb.)
364/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 4, § 10, § 19, § 22, § 23, § 24, § 36, § 38d; nová přechodná ustanovení
299/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 5, § 23a, § 23c, § 24, § 34, § 35a, § 38n, § 38na, § 38r, § 38zf; vkládá § 38zh; nová přechodná ustanovení
343/2020 Sb.
(k 1.9.2020)
mění § 6, § 18, § 19, § 23e, § 23g, § 24, § 25, § 36, § 37, § 38f, § 38fa, § 38zg; nová přechodná ustanovení
343/2020 Sb.
(k 1.1.2022)
vkládá v § 23e odst. 7 a 8
386/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 4, § 10, § 15, § 24, § 38k a § 38l; vkládá § 4b; nová přechodná ustanovení
450/2020 Sb.
(k 3.11.2020)
mění § 2, § 6a a § 7; nová přechodná ustanovení
540/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
vkládá 2a, § 38la až 38lq; mění § 7, § 7a, § 8, § 13, § 23, § 26, § 38a; nová přechodná ustanovení
543/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 19 odst. 1 písm. zc)
588/2020 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 4 odst. 1 písm. i)
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění; nová přechodná ustanovení
609/2020 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 35ba odst. 1 písm. a)
39/2021 Sb.
(k 4.2.2021)
mění § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8; nové přechodné ustanovení
251/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 19 a § 19b
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění § 38l odst. 1 písm. c) a d)
285/2021 Sb.
(k 28.7.2021)
mění § 35c a § 35d; nová přechodná ustanovení
286/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 35, § 38g, § 38h, § 38j, § 38k a § 38l
297/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 4 odst. 1 písm. g)
324/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 4 odst. 1 písm. g)
329/2021 Sb.
(k 1.10.2021)
mění § 35bb odst. 6; nové přechodné ustanovení
353/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 4 odst. 1 a § 19 odst. 1; nové přechodné ustanovení
142/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění § 6 odst. 6 a přílohu č. 1; nová přechodná ustanovení
244/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
mění § 19 odst. 1 písm. zc)
366/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění, celkem 46 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
432/2022 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 24 odst. 2 písm. u); nové přechodné ustanovení
458/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 4, § 10, § 19, § 22, § 35ba, § 36; ruší § 35bc; nové přechodné ustanovení
281/2023 Sb.
(k 1.10.2023)
mění § 6 odst. 7 písm. e)
285/2023 Sb.
(k 23.9.2023)
mění § 24 odst. 2 písm. y)
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění, celkem k datu 104 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
349/2023 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 4 odst. 3 a § 10 odst. 4 a 9
462/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění; nová přechodná ustanovení
162/2024 Sb.
(k 19.7.2024)
mění § 26 odst. 7, § 32d a § 38ma odst. 1
163/2024 Sb.
(k 20.6.2024)
vkládá v § 38 odst. 9; nabývá účinnosti bod 8 přechodných ustanovení
163/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění; nová přechodná ustanovení
163/2024 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 6 odst. 4 písm. a) a b); nabývá účinnosti bod 6 přechodných ustanovení
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie137) a upravuje
a)  daň z příjmů fyzických osob,
b)  daň z příjmů právnických osob.
ČÁST PRVNÍ
DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
§ 2
Poplatníci daně z příjmů fyzických osob
(1)  Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými nerezidenty.
(2)  Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.
(3)  Poplatníci jsou daňovými nerezidenty, pokud nejsou uvedeni v odstavci 2 nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví nerezidenti mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky (§ 22). Poplatníci, kteří se na území České republiky zdržují pouze za účelem studia nebo léčení, jsou daňovými nerezidenty a mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, i v případě, že se na území České republiky obvykle zdržují.
(4)  Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České republiky jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích; do doby 183 dnů se započítává každý započatý den pobytu. Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat.
§ 2a
Poplatník v paušálním režimu
(1)  Poplatníkem v paušálním režimu je od prvního dne rozhodného zdaňovacího období poplatník daně z příjmů fyzických osob, který
a)  k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období
1.  je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující důchodové pojištění,
2.  je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující veřejné zdravotní pojištění a která není vyňata z povinnosti platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině,
3.  není plátcem daně z přidané hodnoty a nemá registrační povinnost k dani z přidané hodnoty, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby,
4.  není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti a
5.  není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení,
b)  ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím rozhodnému zdaňovacímu období nepřesáhl rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu,
c)  k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a
d)  podá správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu, ve kterém si zvolí pásmo paušálního režimu, a nejpozději v poslední den lhůty pro podání oznámení o vstupu do paušálního režimu učinil oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení a oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění; tato lhůta je zachována, je-li nejpozději v poslední den této lhůty učiněno podání obsahující údaje požadované v příslušném oznámení správci daně společně s oznámením o vstupu do paušálního režimu nebo živnostenskému úřadu společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi.
(2)  Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který zahajuje činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, je poplatníkem v paušálním režimu od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém tuto činnost zahajuje, pokud
a)  splňuje podmínky podle odstavce 1, přičemž podmínky podle odstavce 1 písm. a) a c) musí být splněny namísto k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího
Nahrávám...
Nahrávám...