dnes je 22.5.2024

Input:

202/2014 Sb., Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími, ve znění účinném k 1.7.2016

č. 202/2014 Sb., Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími, ve znění účinném k 1.7.2016
[zrušeno č. 38/2017 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 17. září 2014
o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
361/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 1 písm. a) a b)
361/2015 Sb.
(k 1.7.2016)
nabývá účinnosti ustanovení § 1 písm. c), d) a e)
pozbývá platnosti ustanovení § 1 písm. a) a b)
361/2015 Sb.
(k 1.7.2017)
nabývá účinnosti ustanovení § 1 písm. f)
pozbývá platnosti ustanovení § 1 písm. e) - dosud neuvedeno
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 139 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 201/2014 Sb., k provedení § 57 odst. 13:
§ 1
Způsob výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů
Nárok na vrácení daně z minerálních olejů se vypočte podle vzorce:
a) (Ustanovení pozbylo platnosti k 1.7.2016 - viz vyhl. č. 361/2015 Sb.).
b) (Ustanovení pozbylo platnosti k 1.7.2016 - viz vyhl. č. 361/2015 Sb.).
c) pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních
 
A = B x 4,38,
kde
 
  A =
nárok na vrácení daně,
  B =
množství minerálních olejů v litrech prokazatelně spotřebovaných za zdaňovací období pro zemědělskou prvovýrobu,
  4,38 =
výše vrácené daně odpovídající sazbě daně u těchto minerálních olejů ve výši 10,95 Kč/l vynásobená koeficientem 0,4,
d) pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních
 
A = B x 4,38,
kde
 
  A =
nárok na vrácení daně,
  B =
množství minerálních olejů v litrech prokazatelně spotřebovaných za zdaňovací období pro zemědělskou prvovýrobu,
  4,38 =
výše vrácené daně odpovídající sazbě daně u těchto minerálních olejů ve výši 10,95 Kč/l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 0,767 Kč/l vynásobená koeficientem 0,4301,
e) pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. c) zákona o spotřebních daních
 
A = B x 4,38,
kde
 
  A =
nárok na vrácení daně,
  B =
množství minerálních olejů v litrech prokazatelně spotřebovaných za zdaňovací období pro zemědělskou prvovýrobu,
  4,3 =8
výše vrácené daně odpovídající sazbě daně u těchto minerálních olejů ve výši 9,265 Kč/l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 1,6 Kč/l vynásobené koeficientem 0,5714,
f) pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. c) zákona o spotřebních daních
 
A = B x 4,38,
kde
 
  A =
nárok na vrácení daně,
  B =
množství minerálních olejů v litrech prokazatelně spotřebovaných za zdaňovací období pro zemědělskou prvovýrobu,
  4,38 =
výše vrácené daně odpovídající sazbě daně u těchto minerálních olejů ve výši 8,515 Kč/l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 0,850 Kč/l vynásobené koeficientem 0,5714.
§ 2
Způsob a podmínky vedení dokladů a evidence souvisejících s minerálními oleji
(1) Evidence o skutečné spotřebě minerálních olejů, kterou daňový subjekt prokazuje nárok na vrácení daně z minerálních olejů, obsahuje údaje o skutečně
Nahrávám...
Nahrávám...