dnes je 19.6.2024

Input:

1/2019 Sb., Nařízení vlády o oborech státní služby, ve znění účinném k 1.4.2022

č. 1/2019 Sb., Nařízení vlády o oborech státní služby, ve znění účinném k 1.4.2022
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. prosince 2018
o oborech státní služby
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
62/2022 Sb.
(k 1.4.2022)
mění přílohu č. 1; nová přechodná ustanovení
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb. a zákona č. 205/2017 Sb.:
§ 1
Obory státní služby
Obory státní služby jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
§ 2
Přechodná ustanovení
(1)  Státní zaměstnanec, který ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení vykonával státní službu v oboru státní služby podle nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby, uvedeném ve sloupci A přílohy č. 2 k tomuto nařízení, vykonává ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení státní službu v oboru státní služby uvedeném na stejném řádku ve sloupci B přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
(2)  Osoba, která přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení úspěšně vykonala zvláštní část úřednické zkoušky pro obor státní služby podle nařízení vlády č. 106/2015 Sb. uvedený ve sloupci A přílohy č. 2 k tomuto nařízení, se dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení považuje za osobu, která úspěšně vykonala zvláštní část úřednické zkoušky pro obor státní služby uvedený na stejném řádku ve sloupci B přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
§ 3
Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby, se zrušuje.
§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.
 
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Hamáček v. r.
 
* * *
Článek III nař. vlády č. 62/2022 Sb. zní:
Čl. III
Přechodná ustanovení
1. Státní zaměstnanec, který ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení vykonával státní službu v oboru státní služby Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků podle nařízení vládyč. 1/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, vykonává ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení státní službu v oboru státní služby Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců.
2. Úspěšně vykonaná zvláštní část úřednické zkoušky pro obor státní služby Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků podle nařízení vlády č. 1/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení považuje za úspěšně vykonanou zvláštní část úřednické zkoušky pro obor státní služby Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 1/2019 Sb.
Obory státní služby
 
Název oboru státní služby
Číselné označení oboru státní služby
Finance
1
Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry
2
Audit
3
Nahrávám...
Nahrávám...