dnes je 10.12.2023

Input:

Výsledky výzvy Špičkový výzkum OP JAK: 26 projektů za 12,2 miliardy korun

6.11.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) zveřejňuje výsledky hodnocení výzvy Špičkový výzkum, které jsou výzkumnou obcí bedlivě očekávány.

Alokace výzvy byla navýšena o 4,2 miliardy na 12,2 miliardy korun, což umožní podporu dalších 11 excelentních projektů nad rámec 15 již podpořených. Úspěšné projekty významně posílí postavení České republiky v rámci evropského výzkumného prostoru a přispějí k profilaci českých výzkumných organizací a jejich konkurenceschopnosti s evropskou i světovou špičkou.

Jedna z nejvýznamnějších výzev OP JAK – výzva Špičkový výzkum s projekty dosahujícími celkových způsobilých výdajů až 500 milionů korun a také s extrémně náročným procesem hodnocení zpočátku nabízela alokaci 8 miliard korun. Vzhledem k vysoké kvalitě předložených žádostí a v návaznosti na dokončení přezkumných řízení Řídicí orgán rozhodl o navýšení alokace o více než 4 miliardy korun. Jedná se o maximální možné navýšení s ohledem na disponibilní prostředky a plnění věcných cílů OP JAK.

Celkem 26 excelentních výzkumných projektů posune hranice vědy a výzkumu a přispěje ke zlepšení kvality života a k řešení globálních výzev dnešního světa. Celkový přehled finálních výsledků hodnocení je k dispozici ZDE.

Mezi podpořenými projekty je např. unikátní výzkum nových materiálů uplatnitelných v kvantových počítačích, medicíně nebo bezemisních technologiích Západočeské univerzity v Plzni či projekt Záchrana životů prostřednictvím výzkumu v oblasti

Nahrávám...
Nahrávám...