dnes je 19.6.2024

Input:

Setkání ředitelů škol nad tématem sociálního znevýhodnění

16.11.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

První ročník celostátního setkání ředitelů škol k tématu sociálního znevýhodnění se konal 14. listopadu v Praze. Akci s názvem PROPojení ředitelů 2023 zorganizoval Národní pedagogický institut ČR a je bezesporu jedním z největších profesních setkání ředitelů a zástupců vedení škol v České republice. Na setkání dorazili ředitelé téměř všech 400 škol ze sociálně znevýhodněných oblastí, které jsou zapojeny do projektu Podpora rovných příležitostí (PROP).

Samotný projekt Podpora rovných příležitostí (PROP) se primárně zaměřuje na děti se sociálním znevýhodněním. Je financován z Národního plánu obnovy (NPO) a jeho součástí je podpora škol, pedagogů i rodin, a především samotných žáků. Tuto podporu pak zprostředkovává Národní pedagogický institut České republiky.

Hosty úvodního panelu byli zástupci vedení Ministerstva školství a tělovýchovy ČR Martina Běťáková a Jan Mušuta, ředitel NPI ČR Ivo Jupa, dále Tomáš Machalík, který je ředitelem projektu PROP a odborník na tématiku sociálně znevýhodněných škol Zbyněk Němec. V průběhu dne probíhaly moderované diskuzní panely na témata: sociální pedagog, role školy, asistenti pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním (činnosti a požadavky na ně), propojování formálního a neformálního vzdělání, nebo kariérové poradenství a podpora studijní motivace na škole, spolupráce ZŠ a SŠ.

„Naší snahou je upozornit na to, že ne všechny

Nahrávám...
Nahrávám...