dnes je 24.5.2024

Input:

Praha podpoří prevenci ve školách, má předcházet šikaně či záškoláctví

8.4.2024, Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy (http://magistrat.praha-mesto.cz/)

„Chceme zvýšit bezpečné prostředí na školách a primární prevence je tím nejlepším začátkem. Škála rizikového chování, kterému mohou být žáci a studenti vystaveni, je široká. Od šikany, kyberšikany, užívání návykových látek po záškoláctví. Dbáme o duševní zdraví všech, kteří se tam vyskytují, včetně pedagogických i dalších pracovníků,“ říká primátor Prahy Bohuslav Svoboda.

Smyslem podpory je vzdělávání pedagogických a dalších pracovníků v oblasti prevence rizikového chování a preventivní aktivity, které podporují duševní zdraví dětí a pedagogů. Tyto aktivity by měly také předcházet šikaně, kyberšikaně, projevům agrese, užívání návykových látek, záškoláctví, poruchám příjmu potravy a dalším typům rizikového chování u žáků a studentů.

„U dětí a

Nahrávám...
Nahrávám...