dnes je 16.7.2024

Input:

Pedagogický pracovník - předpoklady pro výkon činnosti

20.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1
Pedagogický pracovník – předpoklady pro výkon činnosti

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení a pedagogických pracovníků v zařízeních sociálních služeb upravují příslušná ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn a dodatků. Zatím poslední zásadní legislativní úpravou je znění zákona č. 183/2023 Sb., která kromě výše zmíněného upravuje i další vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich kariérní systém, odchylky od způsobu rozvržení pracovní doby a zvláštní pravidla pro sjednávání doby trvání pracovního poměru.

Pedagogický pracovník je ten, kdo

1. koná

 • přímou vyučovací,

 • přímou výchovnou,

 • přímou speciálněpedagogickou nebo

 • přímou pedagogicko-psychologickou činnost

přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), /dále je "přímou pedagogickou činnost"/

2. je zaměstnancem

 • právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo

 • zaměstnancem státu, nebo

 • ředitelem školy;

 • který vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociálních služeb.

Přímou pedagogickou činnost vykonává

 • učitel;

 • pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků;

 • vychovatel;

 • speciální pedagog;

 • školský logoped;

 • pedagog volného času;

 • asistent pedagoga;

 • trenér;

 • metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně;

 • vedoucí pedagogický pracovník.

Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka

Pedagogický pracovník

 • je plně svéprávný;

 • má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává;1

 • je bezúhonný;

 • je zdravotně způsobilý (podle ustanovení Směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku Ministerstva zdravotnictví o posuzování zdravotní způsobilosti k práci (reg. v částce 2/1968 Sb.), ve znění pozdějších předpisů);

 • prokázal znalost českého jazyka.

Znalost českého jazyka

Fyzická osoba, která

Nahrávám...
Nahrávám...